Nieuws

Steenmeellijst geeft inzicht in steenmeel

Gepubliceerd op
10 november 2014

Het praktijknetwerk 'De onderste steen boven' heeft de steenmeellijst ontwikkeld. Hierop staat nuttige informatie over een aantal beschikbare steenmelen. Landbouwers die met steenmeel aan de slag willen vinden op de lijst onder andere de kalk vervangende waarde en de geschiktheid voor het gebruik op verschillende typen grond.

Op de steenmeellijst staat onder andere de kalkvervangende waarde van de diverse steenmeel soorten ten opzichte van calciumcarbonaat. Daarnaast geeft de lijst informatie over de macronutriënten en sporenelementen die op de korte termijn uit de verschillende steenmeel soorten beschikbaar komen en de lange termijn voorraad die aanwezig is in het steenmeel. Dit is gebaseerd op mineralogische analyses en uitloog proeven. Als nieuwe informatie beschikbaar komt zal deze in de lijst worden opgenomen.

Informerende steenmeellijst

Met de steenmeel lijst geven we meer informatie en helderheid over diverse beschikbare steenmelen. Als u bijvoorbeeld met steenmeel aan de slag wilt op percelen die een onderhoudsbekalking moeten ondergaan is informatie over de kalk vervangende waarde belangrijk. Verder krijgt u via de lijst een indruk of een steenmeel wel of niet bij uw bodem past. Bijvoorbeeld; bij een bodem met veel ijzer is het niet gewenst een steenmeel soort in te zeten die op korte termijn veel ijzer levert. Heeft u een gebrek aan kobalt dan is een steenmeel met een hoog Kobalt gehalte gewenst.

Wat is steenmeel?

Steenmeel is een breed werkende  bodemverbeteraar met een hoog percentage aan actieve bodemmineralen die de basis vormen voor belangrijke processen in de bodem. Zo levert steenmeel macro- en micro-nutriënten; buffert zuur op een rustiger manier dan kalk; bevordert de ontwikkeling van het bodemleven en bevordert de vorming van humus. Actieve bodemmineralen vormen de ruggengraat voor de bodemvruchtbaarheid. Echter deze bodemmineralen zijn aan slijtage onderhevig (lees: verweren, waarbij nutriënten worden afgestaan aan het gewas). Dit verweringsproces is éénmalig en onomkeerbaar en worden zichtbaar door bijvoorbeeld tekorten aan spoorelementen, structuurproblemen en een tragere opbouw van organische stof.  Met steenmeel kunnen meerdere vliegen in een klap geslagen worden namelijk; onderhoudsbekalking; sporenelementen en mineralen aanvullen en algehele bodemkwaliteit verbeteren.

Klik hier door voor de steenmeellijst