Netwerk

Steenmeel: de onderste steen boven

Mede onder druk van de krapper wordende gebruiksnormen en de hoge voerprijzen worden opbrengst en bodemvruchtbaarheid voor ons steeds belangrijker. Vrij recent is steenmeel als breedwerkende bodemverbeteraar in beeld gekomen. deze vorm van bemesten is relatief nieuw maar lijkt kansrijk. In het netwerk de onderste steen boven zoeken we samen met experts uit of steenmeel kansen kan bied als bodemverbeteraar en het verbeteren van de vruchtbaarheid. Dit zullen we ook testen in een praktijkproef.

Steenmeelis gemalen vulkanisch gesteente. Met name jonge vulkanische gronden staanbekend om hun vruchtbaarheid en vermogen om in korte tijd veel organische stofop te bouwen. Geschikte steenmelen werken opmeerdere aspecten positief in de bodem. Zo kan steenmeel mogelijkonderhoudsbekalking vervangen omdat het ook een neutraliserende waarde heeft,alleen werkt het minder snel en langer. Daarnaast kan het bijdragen aan deopbouw van organische stof in de bodem, de vorming van klei-humus complexen enook belangrijke sporenelementen leveren. Door de mogelijke toename van OS endoor vorming van klei-humus complexen kan steenmeel ook mineralen vasthouden endaarmee de benutting van stikstof en fosfaat verbeteren.

Praktijkinformatie over de toepassingsmogelijkheden,beschikbaarheid en geschiktheid van de diverse steenmelen is echter nog maarzeer beperkt beschikbaar. In het praktijknetwerk De onderste steen boven gaan we aan de slag om de (on)mogelijkheden van steenmeelhelder te krijgen.

Ditdoen we door samen met experts in kaart te brengen welke steenmelen geschiktzijn voor toepassing in de landbouw en welke specifiek geschikt zijn voor onzepercelen. Daarvoor nemen we bodemmonsters van verschillende percelen enbeoordelen die samen met experts op bodemkwaliteit en vruchtbaarheid enselecteren steenmelen die het meest geschikt zijn als verbeteraar van debetreffende grond. Ook leggen we een praktijkproef aan met steenmeel met eencontrolestuk waarvan we de opbrengst zullen meten en de veranderingen in debodem na 1 seizoen zullen bepalen.

Nieuws

Producten