Nieuws

Start Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven

Gepubliceerd op
18 december 2013

Tijdens de startbijeenkomst van het Praktijknetwerk Natuurlijk Afkalven werden zowel de activiteiten van het praktijknetwerk als de urgentie van de maatschappelijke onrust rond de routinematige keizersnede besproken. Daarnaast kwam het plan van aanpak dat begin 2014 aan de politiek gepresenteerd moet worden aan orde.

Op deze eerste bijeenkomst waren 140 mensen aanwezig van wie 80 Belgisch Witblauw fokkers, 35 Verbeterd Roodbont fokkers daarnaast ook de belanghebbende organisaties zoals CRV, de LTO en de Vleesveefederatie. Bekijk hier het verslag en de presentatie van de bijeenkomst.