Nieuws

Start praktijknetwerk de onderste steen boven

Gepubliceerd op
18 november 2013

In september vond de startbijeenkomst van het project ‘Steenmeel: de onderste steen boven’ plaats. De belangrijkste onderwerpen waren naast het leren kennen van elkaar en het project een introductie op steenmeel door Bert Carpay. Vooral het zien van de bodem in een geologisch perspectief en het belang van de bodem mineralogie was voor velen verhelderend. Zijn presentatie is onder producten beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst zijn de praktijkvragen rondom steenmeel geïnventariseerd. In de loop van het project hopen we samen met experts op deze vragen een antwoord te kunnen geven. De vragen zijn in te delen in praktische vragen en fundamentelere vragen.

Praktische vragen gaan over zaken als beschikbaarheid, prijzen, leveranciers, optimale toedieningstijdstippen, manieren van toediening en continuïteit van het product e.d. Fundamentelere vragen zijn o.a. wat de neutraliserende waarde van verschillende steenmeel soorten is, welke extra opbouw van CEC en/of Organische Stof valt te verwachten, de werkingssnelheid, of steenmeel zware metalen kan bevatten, welke sporenelementen bepaalde steenmeel soorten leveren en hoe de kosten zich verhouden tot kalk en het toedienen van individuele mineralen of sporenelementen.

Daarnaast hebben we gezamenlijk een aantal percelen besproken die het minder deden zonder duidelijk aanwijsbare reden. Van de meeste van deze percelen zijn intussen bodemmonsters genomen. In de volgende bijeenkomsten zal in overleg met experts de resultaten bespreken en bekijken of en welke steenmeel soorten er toe kunnen bijdragen om deze problemen op te lossen. Deze winter zal er vervolgens een praktijkproef met steenmeel aangelegd worden.

Algemene presentatie steenmeel