Nieuws

Start op tijd met onkruidbestrijding in mais

Gepubliceerd op
29 mei 2017

Met de weersomstandigheden van dit voorjaar knalt het gewas de grond uit, maar dat geldt zeker ook voor het onkruid! Zeker vroeg gezaaide snijmaïspercelen hebben grote moeite om het onkruid voor te blijven. Start dus op tijd met de onkruidbestrijding in de mais.

Onkruid in mais

Bij maïsteelt is optimale onkruidbestrijding een belangrijk element voor een geslaagd resultaat. Vaak wordt eenmalig een bespuiting toegepast, waarbij men nogal eens een hogere (‘veilige’) dosering kiest of een bredere middelenmix dan strikt noodzakelijk. Als dan ook de toepassing aan de late kant is (6-bladstadium of nog later) kan sterke groeiremming ontstaan, met mogelijk opbrengstverlies als gevolg.
Om inzicht te krijgen in het risico op groeiremming is binnen de PPS Ruwvoer & Bodem in 2016 een proef uitgevoerd in Lelystad. Dit onderzoek liet zien dat minder, maar gerichter spuiten loont: De maïsopbrengst was dan hoger dan met een eenmalige, relatief late  herbicidetoepassing. Slim onkruid bestrijden kan bij voorbeeld door twee keer te spuiten met een lagere dosering, door het gebruik van een bodemherbicide en naspuiten met een lage dosering, of door eggen en naspuiten met een lage dosering. (bron: Marleen Riemens & Maureen Schoutsen, Wageningen University & Research, Praktijkonderzoek AGV)

Advies

Het advies voor een geslaagde snijmaïsteelt luidt daarom om niet te lang te wachten met de eerste onkruidbestrijding. Op tijd spuiten - in kleinere maïs - geeft minder groeischade, er blijven meer voedingstoffen beschikbaar voor de snijmaïsplant en dit is goed voor de uiteindelijke opbrengst! 

In het onderstaande filmpje legt Herman van Schooten, Wageningen University & Research, wat de voordelen van eggen in de mais zijn om onkruid te voorkomen en het middelengebruik omlaag te brengen. Dit is een tip voor volgend jaar als de mais nog niet boven de grond is:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bron: Eurofins Agro