Netwerk

So ja..? (W)eiwit!

Het netwerk gaat wil kennis opdoen over het telen, bewaren en voederen van eiwitrijke gewassen.

We hebben als doel om de volgende problemen te inventariseren:

  • Welke teelttechniek (inclusief bodemaspecten) is optimaal voor vlinderbloemigen zoals erwten, veldbonen, lupinen en grasklaver, nieuwe grasmengsels, etc.
  • Wat is het maximale rendement uit deze teelten?
  • Welke oogst- en conserveringstechnieken passen bij de teelt van vlinderbloemigen, zodat er minimale smaak en voerverliezen optreden?
  • Hoe benut ik deze eiwitrijke voeders optimaal in het rantsoen voor (hoogproductieve) melkkoeien?
  • Wat is het economische rendement binnen de moderne melkveehouderij van deze toepassingen?

Na deze inventarisaties komen we tot een voorstel voor een praktische aanpak van deze teelten geĆÆntegreerd in de bedrijfsvoering van de moderne melkveehouderij.

Aanpak

De netwerkdeelnemers hebben op verschillende deelgebieden kennis van en ervaring met het telen van hoogwaardige eiwitbronnen op hun bedrijven. Deze kennis wordt door een stagiaire verzameld bij de diverse kennishebbers, waaronder de boeren uit het netwerk, zaadleveranciers, landbouwuniversiteit, onderzoekinstellingen, adviesbureaus. Binnen de biologische landbouw is al veel kennis opgedaan met het telen van vlinderbloemigen. Van deze kennis maken we binnen dit netwerk gebruik. De ervaringen en kennis uit het netwerk Nieuwe wegen benutting ruwvoer worden ingezet bij het vinden van nieuwe wegen voor de benutting van krachtvoer uit vlinderbloemigen. Op basis van o.a. deze kennis worden mogelijkheden uitgewerkt voor de toepasbaarheid van deze teelten in de moderne bedrijfsvoering. De teelten zullen in de praktijk toegepast en geƫvalueerd worden. Zo ontstaat een optimale oplossing voor het hele traject; van bodemgeschiktheid, bouwplan, teelt, verzorging, oogst en conservering en optimalisering van het voerrantsoen, inzicht in het bedrijfseconomische resultaat van de moderne veehouder.

Producten

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.