Netwerk

Slaap zacht

We willen in dit netwerk kijken of er alternatieven zijn voor stro en zaagsel die we zelf kunnen telen. Twee van de gewassen waar we aan denken zijn Miscanthus of riet, omdat deze hoogproductief zijn. We weten dat Miscanthus in Engeland geteeld wordt voor boxenstrooisel bij paarden. In Nederland wordt op twee plaatsen, op zandgrond bij goede ontwatering Miscanthus geteeld waarbij de oogst als biobrandstof gebruikt wordt.

Zelf hebben we allemaal een behoorlijke oppervlakte grond waardoor het goed mogelijk is om een deel ervan te gebruiken voor een gewas wat we als strooisel in de ligboxen kunnen gebruiken. Belangrijkste is uiteraardof we de Miscanthus kunnen telen en of het als strooisel niet te hard is waardoor speenbeschadigingen op kunnen treden, dit moeten we wel weten voordat we hier grootschalig gebruik van gaan maken. Een van ons is tevens van plan een nieuwe stal te bouwen en overweegt een vrijloopstal te bouwen waarin veel organisch materiaal nodig is, hij wil weten of Miscanthus een optie is.

Daarom willen we graag experimenteren met de teelt van Miscanthus en kijken of het kan dienen als vervanger van het huidige diepstrooisel in de ligboxen. Bovendien willen we ervaring opdoen of deze teelt ook biologisch kan en op veengrond.

Aanpak

In dit netwerk zullen we als deelnemers ook daadwerkelijk een aantal proefpercelen aanlegen, om uiteindelijk de oogst daarvan te gebruiken in de boxen. Door ook (inter)nationaal op bezoek bij telers en gebruikers denken we veel kennis te verzamelen over hoe we fouten zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Met de verkenningen op ons eigen bedrijf willen we met de een aantal tools uitproberen met de vraag of ze daadwerkelijk onze problemen oplossen. We kiezen dan ook voor een aanpak waarin we ons erg goed orienteren op (on) mogelijkheden maar dan ook in proefpercelen gaan experimenteren. Lijkt de eerste stap succesvol dan zoeken we de brede publiciteit om het idee verder te verreiken. Ook willen we in deze fase de brug slaan naar veehouders die met dezelfde problematiek kampen om het idee verder te brengen. Met de vermeerderaars willen we nauw contact houden zodat zij voldoende teeltmateriaal voorhanden hebben.

Nieuws

Producten