Nieuws

Sikkenga ziet een groot potentieel voor voederbiet

Gepubliceerd op
11 oktober 2016

Koeien en Kansen deelnemer Cees Sikkenga in Bedum heeft het afgelopen jaar voor het eerst voederbieten verbouwd. De ervaringen waren wisselend. Dat had deels te maken met dat de (kennis)infrastructuur in Nederland die onvoldoende is ingespeeld op voederbiet. Hij weet nog niet of hij doorgaat met de teelt, maar hij ziet wel een geweldig potentieel in het gewas naar de toekomst toe.

Sikkenga heeft een biologisch bedrijf met een bedrijfsareaal van 107 hectare. De bodem bestaat uit zware zeeklei. Enkele percelen op een lichtere zavel zijn geschikt voor akkerbouwmatige teelten. Sikkenga wil de afhankelijkheid van duur krachtvoer zoveel mogelijk beperken door zelf krachtvoervervangers te telen. Dat is op zijn bedrijf zeer goed mogelijk omdat er voldoende land is voor eigen krachtvoerteelt. De ruwvoerpositie is ruim voldoende.

Voederbiet passend gewas

Voederbiet leek hem qua opbrengst en voederwaarde een prima passend gewas binnen zijn bedrijfsvoering. De voederbiet is geteeld op voormalig grasland waarvan de zode is ondergeploegd. De bieten zijn midden juni gezaaid en begin oktober geoogst. Ondanks dat het gewas vrij kort op het land heeft gestaan is een hoge opbrengst bereikt: 100 ton vers gewicht per hectare. Dat stemt hem tevreden. Het bietenblad is eerst geoogst en daarna de biet zelf. Beide gewasonderdelen zijn samen gekuild. Het gekuilde product ziet er wat groezelig uit omdat het blad zwart ziet. Maar volgens Sikkema maakt dat niet uit. Zijn koeien vreten het goed.

Weinig kennis over teelt voederbiet

De ervaringen zijn echter niet louter juichend. Eigenlijk zijn er geen goede oogstmachines beschikbaar volgens Sikkenga. Hij oogst de bieten met een suikerbietenmachine die eigenlijk matig geschikt is voor de voederbiet. Het gevolg ervan is beschadiging aan de biet. Ook is het lastig om goede informatie te krijgen over de teelt. Veel van de informatie werd gehaald uit Vlaanderen waar meer ervaring is met voederbiet. Achteraf bleek het niet zo gelukkig te zijn om de teelt op scheurland uit te voeren omdat emelten in gras de jonge bietenplantjes vraten. Ook is wat opbrengst blijven liggen doordat de plantafstand wat te klein is geweest en was er een hoge onkruiddruk in de vorm van melde en kamille.
In principe zijn deze bezwaren overkomelijk. Als meer veehouders deze teelt oppakken, kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden. Daar zou Sikkenga wel voorstander van zijn.