Nieuws

Sensoren op grasmaaier lezen hoeveelheid gras

Gepubliceerd op
28 september 2015

Koeien & Kansen deelnemers bezochten het bedrijf van veehouder Piet Jan Thibaudier in Lemmer om een indruk te krijgen van de praktische mogelijkheden van toepassing van gewassensoren op het bedrijf. Thibaudier heeft op zijn bedrijf positieve ervaring met de Pasture reader, een sensor die de grashoogte meet op basis van terugkaatsing van geluidsgolven. De gegevens worden omgerekend in droge stof opbrengst en geven hem inzicht in de hoeveelheid gras die hij uitmaait.

Werking Pasture reader

Het systeem werkt basis van geluid. Het meet de hoogte verschillen in het gras door de weerkaatsing van het geluid van bodem tot de toppen van het gras. Hierbij is er sprake van een correctie van de niet geoogste stoppel. Deze is instelbaar en hangt af van de maaihoogte. Het systeem corrigeert daarbij voor platwaaien van het gras. Ook deze correctie is mogelijk dat doordat het geluid anders terugkomt in gras dat plat gewaaid is. De sensor op de maaier doet een meting om de drie strekkende centimeter. De precisie houdt nauw samen met het aantal sensoren over een werkbreedte.

Resultaten precisiemetingen van grasopbrengsten

De praktijkresultaten op het bedrijf in Lemmer zijn goed. De toepassing van dit systeem heeft gezorgd voor een stabieler  ureumgetal in de zomer bij een volledig grasrantsoen. Ook de opbrengst van een stuk beheersland die in plastic balen is afgevoerd en gewogen werd slechts een afwijking in opbrengsten van 2 procent geschat. Het systeem werkt goed op het bedrijf van Thibaudier. Hij maait zijn gras als het tussen 15 en 23 centimeter hoog is. De hoogte wordt omgerekend in droge stof volgens een passende vuistregel voor dit bedrijf.  Deze regel wijkt iets af van de ‘standaard’ vuistregel.

Vervolgstap: data op perceelskaarten zetten

Het systeem heeft de ondernemer veel inzicht in de grasgroei op zijn bedrijf gegeven. Toch blijft het goed om naast sensormetingen het oog van de boer als tweede referentie te gebruiken. Het systeem levert veel aanvullende data op, wat mogelijk tot nog meer informatie leidt om tot een optimale ruwvoeropbrengst te komen. Hiervoor zullen de gegevens op perceelkaarten gezet moeten worden. Dit is interessante vervolgstap, waaraan Akkerweb en Wageningen UR werken. De Koeien & Kansen deelnemers hebben bovendien interesse in deze techniek en willen het graag toepassen binnen hun  bedrijfsvoering.