Netwerk

Selectiebox melkgeitenhouderij

Het aantal dieren per bedrijf in de melkgeitenhouderij is enorm toegenomen.

Het handmatig selecteren van dieren -in bijvoorbeeld voergroepen- wordt zo min mogelijk gedaan in verband met tijd, de fysieke belasting, extra personeel, stress voor de geiten, omdat het geen dagelijks terugkerende activiteit is enz. enz. Maar het goed managen van de individuele geit is van groot belang voor het welzijn en de duurzaamheid van de geit. Het netwerk wil daarom ervaring opdoen met het plaatsen en werken met een selectiebox in bestaande stalsystemen. De kosten en opbrengsten zullen hierbij ook nadrukkelijk worden meegenomen.

Aanpak

Bij drie geitenhouders met verschillende stalsystemen wordt gekeken op welke plek en op welke manier er gebruik gemaakt kan worden van een selectiebox. Belangrijkste aandachtspunten zijn: plaats van de box; invloed op looplijnen, melktijd en diergedrag; voordelen van dagelijkse selectie; nadelen; kosten en baten.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.