Nieuws

Ruwvoerproductie verbeteren met Ruwvoerscan

Gepubliceerd op
4 maart 2016

Vanaf 2013 onderzoeken Koeien & Kansen-deelnemers naar de mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren op hun bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Ruwvoerscan. Deze scan kent een doelgerichte aanpak die gebaseerd is op resultaten uit de bestaande ruwvoerproductie. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een haalbare hogere ruwproductie.

 In V-Focus van februari 2016 is een artikel gepubliceerd waarin uitgebreid aandacht is voor de Ruwvoerscan. Het inzetten van deze scan heeft als doel een productieslag te maken op het gebied van ruwproductie. Deze productieslag is gebaseerd op een verbetercyclus die op het bedrijf met veehouder en adviseur samen wordt doorlopen. Deze methode past Proefbedrijf De Marke al jaren toe en bestaat uit zes stappen: •Stellen van doelen•Analyseren van uitgangssituatie•Aanwijzen van verbeterpunten •Beslissen over maatregelen•In de praktijk brengen van maatregelen •Evalueren van genomen maatregelen.

Voordelen van systematisch aanpak

Een groot voordeel van het systematisch doorlopen van de cyclus en het vastleggen van dit proces is dat alle betrokkenen overzicht houden in de ontwikkelingen van de ruwvoerproductie. Door het analyseren van de uitgangssituatie op basis van mest- bodem en gewasmanagement kunnen verbeterpunten direct aangewezen worden. Vervolgens kan de veehouder samen met een adviseur maatregelen vaststellen. Hierbij is het van belang de maatregelen te prioriteren op basis van het verwachte effect en de haalbaarheid ervan. Daarna kunnen de maatregelen in de praktijk gebracht worden en vervolgens geëvalueerd. Hierna start de verbetercyclus op basis van de laatst opgedane ervaringen en behaalde resultaten.

Graslandradar brengt beperkende factoren in beeld

Voorbeeld uitdraai graslandradar
Voorbeeld uitdraai graslandradar

Een onderdeel van de ruwvoerscan is de graslandradar. De radar geeft inzicht in welke factoren van de opbrengst van gras beperken. Zo geeft de buitenste cirkel het opbrengst potentieel weer van bijvoorbeeld 16 ton droge stof per hectare. Elke taartpunt in het opbrengstwiel staat voor een factor zoals stikstof, fosfaat, kali, zwavel, vocht, bodem en botanische samenstelling. Deze factoren hebben gezamenlijk invloed op de opbrengst. Dit hulpmiddel geeft in deze vorm al veel inzicht, maar zal de komende tijd als managementinstrument nog verder ontwikkeld moeten worden.

Meer informatie

Lees hier het volledige artikel: