Nieuws

Ruwvoerplatform nieuwe stijl van start

Gepubliceerd op
20 mei 2016

Het Ruwvoerplatform dat opgericht is om een efficiënte en duurzame ruwvoerteelt te ondersteunen door gerichte kennisuitwisseling is vernieuwd. Dit vernieuwde platform bestaat uit Eurofins Agro, PPP- Agro Advies, CUMELA Nederland, Countus en Wageningen UR. Het platform verspreidt kennis over de teelt van ruwvoer in samenwerking met de projecten Koeien & Kansen, Bodembeheer en duurzame teelt van maïs en het nieuwe project Ruwvoer en Bodem.

De deelnemende organisaties hebben verschillende expertises en kennis in huis. De kennis vanuit de praktijk op het gebied van het teeltplannen, bemesten, winnen, bewaren en voeren van ruwvoer worden gecombineerd met kennis uit het onderzoek.  ‘In de praktijk zien we vaak dat de ruwvoeropbrengsten per perceel lager zijn dan de grond in werkelijkheid kan produceren binnen de kaders van de mestwetgeving. Hier is met eenvoudige maatregelen zeker nog winst te halen’, meent Jan van Middelaar van PPP-Agro Advies. Het platform speelt hierop in door regelmatig tips over bemesting, opstellen van teeltplannen en gewasbescherming te publiceren op www.ruwvoerplatform.nl

Nieuwe spelers binnen het platform

Het platform is uitgebreid met twee nieuwe spelers, namelijk Countus Accountants en Adviseurs en de overkoepelende organisatie voor loonwerkers CUMELA Nederland.

Door de deelname van Countus zal er meer aandacht zijn voor het onderwerp bedrijfseconomie binnen de ruwvoerteelt. 'De financiële impact van ruwvoerproductie neemt toe onder de veranderende omstandigheden in de melkveehouderij', aldus Jaap Gielen van Countus. Deelname van CUMELA garandeert een goede verbinding met de loonwerkers. ’Er is nog een wereld te winnen in de ruwvoerteelt- en winning, kennisuitwisseling is daarom belangrijk’, meent Maurice Steinbusch van CUMELA Nederland.