Netwerk

Ruwvoeropbrengst in Zicht

In dit praktijknetwerk werken melkveehouders met hun loonwerkers samen om hun ruwvoeropbrengsten in beeld te brengen. Het is namelijk nog een grote onbekende factor wat er precies van een opbrengst per perceel of snede is afgekomen. Aan de hand van werkelijke opbrengsten kan vervolgens ook de bemesting op afgestemd worden.

Het doel van het praktijknetwerk is dan om inzicht te krijgen in de ruwvoeropbrengst per perceel of snede om de mineralenbenutting te verbeteren.

Op dit moment worden bij vier verschillende melkveehouders met hun loonwerkers opbrengstbepalingen gedaan met weegcellen, om zo harde kengetallen te verzamelen omtrent de opbrengst van de grond. Daarnaast noteert de man op de hakselaar tijdens het hakselen ook wat de opbrengst volgens GPS is geweest, zodat deze gegevens naast de calibratie van de weegcellen gezet kunnen worden.

Door analyse van opbrengstmetingen, door specificatie van bemesting en opbrengst, willen de deelnemers inzicht krijgen in a) de opbrengst bepalende factoren van hun percelen en b) hoe de mineralenefficiëntie verhoogd kan worden door plaatsspecifieke bemesting.

In het praktijknetwerk nemen negen melkveehouders deel, vier loonwerkers en twee hakselaardealers.

Nieuws

Producten