Nieuws

Ruw eiwit bepaalt maaimoment

Gepubliceerd op
28 mei 2013

Het ruw eiwitgehalte in gras is erg belangrijk bij het bepalen van het juiste maaimoment, zo vinden de deelnemers van het praktijknetwerk Arendsogen in en boven het graslandperceel. Door middel van een Rapid Scan kan het ruw eiwitgehalte nu ook op stam worden bepaald.

Met deze 'crop sensor' kan snel per perceel worden bepaald hoe hoog of laag het ruw eiwitgehalte is van het gras op stam.  Op deze manier verwachten de deelnemers meer grip te kunnen krijgen op gras. Het aankomende groeiseizoen wordt de crop sensor getest op het Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met BLGG Research.  De crop sensor is geleverd door Mijno van Dijk mechanisatie uit St. Annaparochie. De techniek wordt op dit moment voornamelijk gebruikt in de akkerbouw bij de teelt van graan en aardappelen.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Voor meer informatie