Nieuws

Ruim 3.500 melkveehouders hebben KringloopWijzer ingediend

Gepubliceerd op
14 april 2016

De Centrale Database KringloopWijzer heeft de 11.000e melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl. Deze veehouders hebben nog niet allemaal hun gegevens compleet ingevuld en machtigingen afgegeven. Veehouders worden opgeroepen zich aan te melden, de gevraagde machtigingen af te geven en de ingevulde gegevens te controleren. Ruim 3.500 melkveehouders hebben de KringloopWijzer compleet ingevuld en ingediend.

Nog ruim 8.000 melkveehouders moeten voor 1 mei indienen

De bijna 12.000 veehouders die in 2013 een positieve melkveefosfaatreferentie hadden zijn verplicht om voor 1 mei de KringloopWijzer over het jaar 2015 in te dienen. Dit betekent dat de komende weken nog tweederde van deze melkveehouders hun KringloopWijzer moet indienen. Vanaf volgend jaar zijn alle melkveehouders verplicht om gebruik te maken van de KringloopWijzer.
Er wordt momenteel veel gebruik gemaakt van de Centrale Database KringloopWijzer. Per dag worden zo’n 300 compleet ingevulde KringloopWijzers ingediend. Tot 1 mei mogen ook KringloopWijzers die eerder via een ander systeem zijn ingevuld, ingelezen worden in de Centrale Database. Wel is het voor die bedrijven van belang de machtiging voor koppelingen over bijvoorbeeld zuivel, voer en kuilen af te geven.

Centrale Database nu volledig beschikbaar

De Centrale Database KringloopWijzer is inmiddels beschikbaar voor grootschalig gebruik. De database maakt het voor veehouders gemakkelijker om de KringloopWijzer in te vullen. Gegevens die beschikbaar zijn bij de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilonderzoek, kunnen automatisch worden ingelezen. En als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelorganisatie hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf verantwoordelijk voor het machtigen van deze bedrijven en het controleren van de gegevens.

Aantoonbaar verbeteren met de KringloopWijzer

Met de KringloopWijzer beschikt de veehouder over een managementinstrument om de mineralenefficiëntie op zijn bedrijf te verbeteren. Dit levert economische voordelen op én hij kan met de KringloopWijzer aantonen hoe hij presteert op het gebied van duurzaamheid. Alle ingediende KringloopWijzers worden opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer, in beheer van ZuivelNL. Zij dienen, anoniem, als basis voor een collectieve rapportage, waarmee de sector kan aantonen dat zij zich binnen de milieurandvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Daarom is het van belang dat alle melkveehouders hun KringloopWijzer zo nauwkeurig mogelijk invullen.

Meer informatie over de KringloopWijzer vindt u op www.dekringloopwijzer.nl.