Nieuws

Richtlijnen voor beweiden in voor- en najaar

Gepubliceerd op
23 juni 2016

Het voor- en najaar zijn moeilijke periodes om te weiden door de omslag in het weer en de grasgroei. Gebaseerd op het Ierse graslandmanagement heeft student Karst-Jan Snip richtlijnen aangedragen voor het beweiden in voor- en najaar in Nederland.

De basis voor de richtlijnen is het op elkaar afstemmen van grasgroei en de grasbehoefte. Dit vraagt een continue monitoring van de grasgroei al vroeg in het voorjaar. Lees meer in het rapport, bekijk de poster en de presentatie.