Nieuws

Resultaten na één jaar vrijloopstal PLUS

Gepubliceerd op
5 november 2015

Meer strooiselkosten, maar ook ruim zes punten stijging in BSK, lager celgetal en betere klauwen. Eén jaar na de ingebruikname van de eerste vrijloopstalPLUS maakt het netwerk (E)missie duurzaam de balans op.

Op 21 november 2014 opende Melkveehouderij Geenen de eerste vrijloopstal PLUS.

In de eerste week van november 2015 is de mest uit de vrijloopstal PLUS van Melkveehouderij Geenen gehaald en is er een nieuwe startlaag voor de composteringsbodem ingereden. De oude laag composteerde niet meer en was uitgewerkt. De C/N verhouding was gedaald naar 14 en de bodemtemperatuur en het droge stof percentage daalden. De energie uit de bodem was op. Het verschil tussen de bodemtemperatuur en staltemperatuur werd steeds kleiner.

Temperatuursverloop

Door regulering van de bodemafzuiging is de bodemtemperatuur nooit boven de 50 graden gekomen. Hier wordt bewust op gestuurd om de ontwikkeling van XTAS-bacteriën tegen te gaan. Het vochtgehalte in de winter lag tussen de 40 en 45% droge stof, vanaf mei liep het op tot bijna 60% droge stof in juli, daarna daalde het droge stof percentage weer naar 40%.

Droge stof percentage verloop van de bodem

Meer strooisel

Afgelopen jaar heeft melkveehouderij Geenen € 12.121,- aan strooiselkosten uitgegeven. Dit komt neer op € 150,- per melkkoe, of wel 1,6 € cent per kilogram melk. In vergelijking met het zaagselverbruik in een ligboxenstal is dit circa 1 € cent per kg melk meer. Bijna de helft van het totale strooiselverbruik is als startlaag aangewend en ruim de helft is gedurende de winterperiode aangevuld om de bodem op temperatuur te houden. Vanaf mei is er niets meer bij gereden. De zon zorgden voor een droge bedding. Gedurende het seizoen is de bodem flink “gezakt”. In de winterperiode valt dat niet zo op omdat er vers strooisel wordt toegevoegd. Gedurende de zomer word je dat wel gewaar. Van de 1 meter strooisel die er totaal is ingereden, is nu circa 40 centimeter vrijloopmest over.

Betere prestaties koeien

De koeien hadden het prima naar hun zin. Dit vertaalde zich in een hogere BSK. Die is gestegen van 44,1 in oktober 2014 naar 50,7 in september 2015. Het celgetal daalde in dezelfde periode van boven de 300.000 naar circa 160.000 cellen/ml. Arjan Geenen ervaart vooral een betere klauwgezondheid en meer arbeidsgemak. Voorheen gebruikte hij elke twee weken een voetbad, nu helemaal niet meer. Van drie keer per jaar bekappen, bekapt hij nu 1 à 1,5 keer de koeien. Mortellaro en stinkpoot komen niet meer voor. Opvallend vond hij ook dat koeien makkelijker afkalven. Voorheen was hij bij 80% van de afkalvingen aanwezig, nu nog maar bij 5%. Dat geeft arbeidsverlichting. Arjan denkt dat het komt omdat de koeien meer bewegen. De koeien die afgevoerd worden zijn hoger geclassificeerd en bezitten volgens de handelaar meer spier en minder vet. Ook ziet Arjan zijn koeien makkelijker tochtig, hoewel dit niet leidt tot een lager inseminatiegetal.

Goede resultaten eerste jaar vrijloopstal

Het eerste jaar in zijn Vrijloopstal PLUS is Arjan Geenen goed bevallen. De bodem heeft zich goed gehouden en de koeien doen het goed. De 1 €ct extra strooiselkosten worden ruimschoots terugverdiend.