Nieuws

Rekentool ''land op afstand'' ontwikkeld

Gepubliceerd op
24 november 2014

Binnen het praktijknetwerk Minder toeren is een rekentool ontwikkeld waarmee boeren kunnen berekenen of het telen van bepaalde gewassen op land op afstand opweegt tegen het aantal kilometers dat gereden moet worden om de gronden te bereiken.
Het beslismodel is uitvoerig in de praktijk getest door gebruikers en adviseurs gebruikers.

De uitkomst van de tool wordt bepaald door de extra kosten die gepaard gaan bij land op afstand te delen door de opbrengsten per hectare van een bepaald gewas voor een bepaalde afstand. Hierdoor kan de veehouder in een praktische tool verschillende gewassen bij verschillende afstanden naast elkaar vergelijken en zien welk gewas de minste extra kosten geeft bij een bepaalde afstand.

Als bronnen voor de gebruikte rekenregels en informatie is gebruik gemaakt van de KWIN Veehouderij en KWIN Akkerbouw. Daarnaast is het Handboek Melkveehouderij gebruikt als naslagwerk en zijn meerdere deskundigen van DLV en Cumela geraadpleegd.

De rekentool

Raadpleeg hier de rekentool. Het model is alleen in Excel 2007 of nieuwer te gebruiken. Opmerkingen en tips voor verdere verbetering zijn van harte welkom. U kunt daarvoor een email sturen naar Ap van der Bas, a.van.der.bas@dlv.nl, 06-51409448

Kavelruil in Veenkoloniën

Vanuit de informatie uit het beslismodel blijkt dat de kosten van land op afstand aanzienlijk zijn voor de meeste gewassen. Dit betreft veelal terugkerende kosten die vooral met de afstand te maken hebben. Om deze kosten te besparen is binnen het praktijknetwerk ''Minder Toeren'' gekozen voor het inventariseren van de mogelijkheden voor kavelruil. Voor ondernemers in de Veenkoloniën wordt in samenwerking met het Kadaster gekeken naar die mogelijkheden op kleinere of grotere schaal. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de kosten van kavelruil te verminderen door te inventariseren welke subsidies daarvoor zijn in dit gebied. Het Kadaster heeft mooie instrumenten beschikbaar om efficiënt scenario's in beeld te brengen. Mocht u interesse hebben in kavelruil en een bedrijf hebben in de Veenkoloniën of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met Jelle Broersma, j.broersma@dlv.nl, 06-51073710.