Nieuws

Regiomest eenvoudig zelf te produceren

Gepubliceerd op
12 maart 2014

Door middel van protocollen en een aantal filmpjes wordt duidelijk uitgelegd hoe Regiomest gemaakt wordt en wat de gevolgen zijn voor de mestboekhouding. Daarnaast worden tips gegeven over het vermarkten van Regiomest.

Dit product wordt inmiddels met succes verkocht bij de firma Ras in Bellingwolde. Het netwerk hoopt door deze informatievoorziening meer partijen aan te zetten tot het produceren en verkopen van Regiomest.

Composteren

Bij het composteren van de dikke fractie loop je tegen allerlei problemen aan. In de praktijk bleek het beter om het vochtgehalte na het scheiden verder te verlagen door extensief te composteren. Een goede porositeit van de mest, een niet te hoge mesthoop, het regelmatig omzetten van de mesthoop en controle op de temperatuur van de compost zijn de belangrijkste voorwaarden voor een goed eindproduct, aldus Jelle Broersma, werkzaam bij DLV. Hoe het composteringsproces het beste kan plaatsvinden, leest u in dit protocol. 

Mestboekhouding

De dunne fractie heeft mestcode 11, hiervan zijn de forfaitaire gehaltes 4,1 kilo stikstof en 2 kilo fosfaat per ton. De dikke fractie heeft mestcode 13, hiervan zijn de forfaitaire gehaltes 19,9 kilo stikstof en 13,90 kilo fosfaat. De bovengenoemde gehaltes sluiten niet aan bij de praktijk, hierom is een verzoek ingediend om deze te verlagen. Wanneer gewogen en bemonsterd wordt moet u deze gehaltes uit de analyse gebruiken. In geval van rundveemest als ingaande mest van een mestscheider gelden de normen als graasdiermest.

De werkingcoëfficiënt voor dunne fractie na mestbewerking is 80 oprocent. Voor de dikke fractie na mestbewerking geldt de werkingscoëfficiënt voor vaste mest die geldt voor de betreffende situatie, afhankelijk van soort, herkomst en toepassing van de mest.

Na mestscheiding ontstaat een dunne en een dikke fractie. Voor de werkingscoëfficiënt maakt het verschil wat u met deze dunne en dikke fractie doet. In dit protocol leest u alles over de administratie bij afvoer van het bedrijf, de werkingscoëfficiënt bij mestscheiding en de wijze waarop de transporten kunnen worden geregistreerd.

Vermarkten geperste mest

Afzet van mest is vaak een kostenpost. Afhankelijk van de soort mest, de regio waar de mest wordt geproduceerd en het jaargetijde variëren de kosten. Voor de afzet moeten ook daadwerkelijk kosten gemaakt worden. Het gaat hierbij om transport, opslag, eventueel tussenopslag, bemonstering en analyse en de aanwending van de mest. In sommige gevallen ontvangt de afnemer van de mest ook nog een vergoeding. De intermediair heeft natuurlijk ook nog een vergoeding nodig. Voor veehouders kan bovenstaande aanleiding zijn om de afzet in eigen hand te nemen door een nichemarkt proberen te bedienen. De toepassing van Regiomest wordt vergemakkelijkt door het bemestingsadvies in de vorm van een sticker op de verpakking. De adviesverkoopprijs van Regiomest à 45 liter voor de consument is vastgesteld op € 10,00 inclusief btw. Hoe Regiomest vermarkt kan worden leest u in dit protocol.

Consument ziet meerwaarde in regiomest

Het voorjaar lonkt, de eerste zakken Regiomest zijn verkocht aan de consument. Men vindt het een “mooi product”. Het netwerk is enthousiast over de hoge bemestende waarde van de geperste mest. Doordat geperste mest eerst moet worden gecomposteerd is het vrijwel vrij van onkruidzaden en eventuele ziektekiemen. Geperste mest heeft een hoog gehalte aan effectieve organische stof wat bijdraagt aan de verbetering van de bodemkwaliteit. Het netwerk hoopt dat Regiomest ook in andere regio’s geproduceerd gaat worden.- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan