Nieuws

Rassenkeuze rode klaver geeft 10% verschil in opbrengst

Gepubliceerd op
26 januari 2016

Uit een vierjarige proef met acht rode-klaverrassen blijkt dat het hoogst producerende ras in een gras-klavermengsel 10% méér opbrengt dan het laagst producerende ras. Het kiezen van het juiste ras is dus belangrijk.

De belangstelling onder veehouders voor gras-klavermengsels met rode klaver groeit, vanwege het eiwitgehalte, de stikstofbinding, en het productiepotentieel. De persistentie, dus de productie van rode klaver in latere jaren, wordt een belangrijk criterium voor de rassenkeuze. Als een veehouder namelijk overgaat tot gras-klaverteelt, wil hij niet alleen het eerste, maar ook in de daarop volgende jaren een productief gewas.

10% meer

Uit de vierjarige proef in Noord-Brabant van het Louis Bolk Instituut met acht rode-klaverrassen blijkt dat het hoogst producerende ras, Larus, in die vier jaar 10% méér gras-klaver opbrengt dan het laagst producerende ras.

“Mattenklee” beter

Ook binnen de types rode klaver is er verschil. De zogenoemde “Mattenklee” types presteren over vier jaar beter dan de “Ackerklee” types. Dat uit zich in een hogere persistentie, een hoger aandeel klaver in het derde en vierde jaar, en een hoger eiwitgehalte van het gras-klavermengsel.

De uitgebreide resultaten van deze proef staan beschreven in het V-focus artikel: