Nieuws

Proeven met steenmeel op grasland

Gepubliceerd op
16 april 2014

Het praktijknetwerk 'De onderste Steen boven' heeft begin maart zes praktijkproeven aangelegd met steenmeel op grasland. Met het meten van verschillen in opbrengst, voederwaarde, minerale samenstelling en bodembenutting wil het netwerk nagaan of steenmeel als breedwerkende bodemverbeteraar invloed heeft op de pH, belangrijke sporenelementen en bodemkwaliteit.

Op vijf locaties is de helft van het perceel in de lengte bemest met 2-3 ton steenmeel per hectare. Door de lange en smalle percelen worden verschillen in bodemsamenstelling hiermee zoveel mogelijk uitgesloten. Van zowel het behandelde als onbehandelde deel zal het komende seizoen op alle zes locaties de opbrengst, voederwaarde en mineralensamenstelling worden gemeten. Op vier locaties zullen we ook in 2015 nog metingen doen.  De zesde proef op het Veenweide Innovatie Centrum is aangelegd naast de 0 zowel een 1,5 als 3 ton per hectare behandeling. Omdat steenmeel een droog en fijn product is, is voor de aanwending van het steenmeel een kalkstrooier voor droge kalk uitgerust met flappen. Deze machine is voor dit doel, zeker bij weinig wind, erg geschikt.

Netwerkbegeleider Wim Honkoop in gesprek met de loonwerker tijdens het aanleggen van een van de proeven

Breedwerkende bodemverbeteraar

We hopen dat steenmeel als breedwerkende bodemverbeteraar invloed heeft op de pH, belangrijke sporenelementen levert en de bodemkwaliteit verbeterd. Er zijn veel verschillende soorten steenmeel afhankelijk van het gesteente waarvan het meel gemaakt is. Elke steenmeel soort is anders. De een heeft vrij veel zuurbindende waarde de andere nauwelijks, ook de mineralen die er in de loop van de tijd uit komen verschillen. Daarom hebben we steenmelen voor de proeven geselecteerd die passen bij de behoefte van het perceel. Daarnaast gaat het  praktijknetwerk een overzicht maken met informatie over welke mineralen er vrijkomen zodat gerichte keuzes gemaakt kunnen worden. Hier wordt op het moment aan gewerkt.