Proeftuin Veenweidegebied

Proeftuin Veenweiden is een innovatief gebiedsprogramma waarin melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samenwerken aan ruimte voor ontwikkeling in het veenweidegebied.