Netwerk

Preventief Risicobeheer Arbeid

Het netwerk gaat voornamelijk aan de slag met het bedenken van maatregelen die er voor zorgen dat de bedrijfsrisico’s die wij kunnen lopen tijdens het werk verminderd worden door preventieve maatregelen. Doel hiervan is een lagere werkdruk en preventief risicobeheer om bedrijfsschade en/ of ongevallen te voorkomen.

Wij willen ook voor onszelf weten hoe een betere arbeidsverdeling over de dag is te maken zodat het gezin een meer centrale plaats kan innemen. Ook is er de wens voor een eenvoudig werkprotocol. Het geeft ons vertrouwen wanneer er op het bedrijf een vast werkprotocol aanwezig is voor een vervanger, en ook op vakantie gaan wordt dan een stuk eenvoudiger.

Het laatste doel is een methode bedenken waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden of de tijdsduur die wij in bepaalde bedrijfsactiviteiten stoppen hoog/ laag of normaal is, en hoe dit is aan te passen en tegen welke kosten.

Aanpak

Het thema arbeid is niet nieuw, maar het thema preventief risicobeheer is nieuw. Alle indicatoren, streefwaarden en maatregelen zijn wel vaker doorgerekend, maar nog niet eerder vanuit het oogpunt van preventief risicobeheer belicht. Dat lange dagen bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot vermijdbare risico’s is een ongebruikelijke benaderingswijze . Daarnaast is het voor de melkveehouderij ook vernieuwend dat de ervaringen die hiermee zijn opgedaan vanuit de tuinbouw gebruikt zullen worden in de melkveehouderij. Wij hebben er behoorlijk verwachtingen van dat hier nieuwe informatie uit voortkomt die we in ieder geval willen gaan gebruiken op de eigen bedrijven (en hopelijk ook daarbuiten).

Veel partijen, die iets met arbeidsoptimalisatie en preventief risicobeheer te maken hebben, worden betrokken. Het is ook voor de meeste partijen een nieuwe insteek om ook te kijken naar preventief risicobeheer. Door er ook studenten bij te betrekken is er ook ruimschoots kennis en arbeid voorhanden om zaken ook grondig te kunnen inventariseren en ook op korte termijn aan de slag te gaan. Door er ook andere sectoren bij te betrekken zal er ook een bredere scope ontstaan voor oplossingsrichtingen.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.