Nieuws

Praktijkvragen helder gemaakt met cartoons

Gepubliceerd op
24 mei 2012

Op 23 april kwam het netwerk bij elkaar op het proefbedrijf VIC (Veenweiden Innovatie Centrum) te Zegveld. Na een onderlinge kennismaking informeerden de deelnemers elkaar over 'het waarom' zij een vrijloopstal gebouwd hebben. Diergezondheid en dierwelzijn vormen de belangrijkste drijfveer van de melkveehouders.

Om de praktijkvragen van de deelnemers aan het praktijknetwerk Gebruikers vrijloopstallen helder te krijgen werden alle individuele vragen vertaald in een cartoon.

De deelnemers willen meer kennis opdoen over stalbodems, ammoniakemissie, jaarkosten, stalklimaat, koegezondheid en koewelzijn. Welke bodemmaterialen, welke werktuigen, hoe diep de bodem bewerken, hoe beluchten, hoeveel arbeidsbehoefte, waren zoal vragen die over tafel kwamen. Hoeveel euro levert een betere diergezondheid en dierwelzijn mij als melkveehouder nu op? Welke factoren hebben invloed op de ammoniak emissie en hoe kunnen we die beïnvloeden? Opvallend was dat elke deelnemer vragen heeft, specifiek voor zijn eigen bedrijf. Dit kwam dan ook goed tot uiting in de gemaakte cartoons. Allemaal vragen waarmee we de vrijloopstal verder kunnen en willen ontwikkelen. De komende bijeenkomst beginnen we met de stalbodem. Tijdens de excursie over het proefbedrijf hebben de deelnemers geleerd om ook eens op een andere manier naar een koe te kijken. Waarom doet een koe de dingen zoals zij die doet. Als ervaren melkveehouders kunnen we nog steeds veel leren over koeien en koe-gedrag.