Netwerk

Praktijknetwerk Voederbomen & multifunctioneel landgebruik

Dit praktijknetwerk van Duinboeren zal zich bezighouden met de teelt van houtige gewassen rond graslandpercelen als verrijking van biodiversiteit, energiebron, verminderen van uitspoeling voor schoon water, als strooisel en/of als voedermiddel voor rundvee en geiten. Op rundvee- en geitenbedrijven worden de mogelijkheden uitgetest en gedemonstreerd.

Via voorbeelden op praktijkschaal zal de inpasbaarheid van houtige gewassen op de bedrijven getest worden en –breed- gecommuniceerd. Het netwerk werkt hierbij nauw samen met partijen als het Brabants Landschap en het Waterschap. Na drie jaar hebben we de basis gelegd voor een vernieuwend landbouwsysteem.

Vernieuwend is:

  • Combinatie van op zich onrendabele onderdelen tot een rendabel multifunctioneel geheel maken met een systeemaanpak
  • Aandacht voor meerwaarde voor bedrijfsvoering in combinatie met biodiversiteit/landschap, schoon water, energie, klimaat en dierenwelzijn
  • Houtige gewassen ook gericht inzetten als bijvoeder
  • Samen met een terreinbeheerder werken aan positieve invulling van landbouwbedrijven

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.