Nieuws

Praktijknetwerk maakt praktische tiplijst voor erfafspoeling

Gepubliceerd op
2 februari 2015

Het praktijknetwerk 'Erfafspoeling' heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een overzicht van maatregelen om erfafspoeling tegen te gaan. Een deel van deze maatregelen wordt al een aantal jaren op de deelnemende bedrijven toegepast. Als resultaat is een ‘Tiplijst erfafspoeling’ gemaakt.

De deelnemers aan het praktijknetwerk op de Veluwe hebben tussen 2010-2013  samen met  andere veehouders maatregelen bekeken en doorgevoerd op hun bedrijf om erfafspoeling tegen te gaan. Dit is uitgevoerd in overleg met het waterschap in hun gebied. De netwerkgroep heeft samen met DLV de maatregelen in het netwerk 'Erfafspoeling' gerangschikt naar toepassing bij nieuwbouw en/of verbouw, aanpassingen in de bestaande situatie en managementmaatregelen. Om inzicht te krijgen in het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit heeft het waterschap in 2013 metingen uitgevoerd. De insteek van de tiplijst is te komen tot praktische uitvoerbare maatregelen in de bedrijfsvoering. Een belangrijk punt vinden de netwerkdeelnemers dat maatregelen om afspoeling te voorkomen worden meegenomen bij investeringen op het bedrijf.

De aanbevelingen

De groep heeft op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar een aantal maatregelen verder geƫvalueerd en kritische succesfactoren toegevoegd. Het gaat daarbij om de juiste aanleg en dimensionering van de voorzieningen. Ze concluderen dat het belangrijk is om de werking regelmatig te controleren. In de onderstaande tabel zijn de maatregelen, kritische succesfactoren en tips opgenomen.

Tiplijst erfafspoeling
Erfafspoeling Kritische succesfactoren Tips
Straatkolken met 2-wegklep Met automatische afsluiting Houd straatkolken schoon, zorg voor logische ligging en controleer regelmatig
leidingwerk voor straatkolken Voldoende afvoercapaciteit Plan tijdig in bij ver-of nieuwbouw ivm aanleggen straatwerk
Opvangput Voldoende opvangcapaciteit Zorgen voor scheiding voeropslag en schoon erf. Opslagbehoefte verminderd bij slim inrichten van erf. Maatregel is kostenintensief
Dakgoten Maximale afvoercapaciteit Regelmatig schoonmaken (blad, mos, takken)
Absorberende onderlaag in kuilopslag Vochtopnemend stro (bv. tarwe) Aanbevolen dikte 15-20 cm 160 kg stro voor 100 ton mais
Veegschoon erf Ter voorkoming van perco-laat na het voeren/uithalen erf schoon houden Machinale bezem, bladblazer, bezem bij de kuilen. Logische routing zorgt voor minder voerresten

Dagelijkse werkzaamheden

Voerresten op het erf leiden tot uitspoeling. Het netwerk geeft aan dat voerresten op het erf voorkomen kunnen worden door aandacht te besteden aan het uitkuilen van voer. Hier zien we grote verschillen in de praktijk. De ervaring is ook dat een relatief schoon erf gemakkelijker schoon te maken is en uitnodigt om het schoon te houden.