Themadag

Praktijkmiddag Natuurinclusief boeren in Winterswijk

Op 7 juli vindt de praktijkmiddag Natuurinclusief boeren plaats op het melkveebedrijf van Ursula en Martijn te Brake in Woold van 12:15 – 16:00 uur. Ze vertellen onder meer hoe ze de kringloop op hun bedrijf proberen te sluiten. Daarbij besteden ze veel aandacht aan de productie van eiwit van eigen land.

Organisator Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland i.s.m. project Koe & Eiwit
Datum

do 7 juli 2022 12:15 tot 16:00

Locatie Martijn en Ursula te Brake, Wooldseweg 84, 7108 AB, Woold (Winterswijk)
P1054468PNLG.jpg

Dit jaar willen Martijn en Ursula te Brake zich richten op het optimaal voeren van eiwit van eigen land. Ze zijn dan ook enthousiaste deelnemers aan het project Koe en Eiwit. Daarvoor laten ze de koeien dag en nacht weiden en oogsten ze de maïs als MKS. Zo proberen ze de kringloop op hun bedrijf verder te sluiten. Hoe ze dat doen vertellen ze samen met experts tijdens deze praktijkmiddag. En ze laten vooral zien wát ze doen op het erf en het in veld! Deskundigen laten hun licht schijnen op hun bedrijfsvoering rondom kringlooplandbouw en delen hun kennis op het gebied van rantsoenen met 155 RE per kilogram droge stof.

Programma

 • 12:15 – 13:00 uur: Inloop met lunch
 • 13:00 – 13:20 uur: Schets bedrijfssituatie en drijfveer m.b.t. natuurinclusieve landbouw door Martijn en Ursula te Brake
 • 13:20 – 13:45 uur, Michel de Haan, onderzoeker WUR, projectleider van de projecten Koe & Eiwit en Implementatie KringloopWijzer. Hij legt praktisch uit wat de KringloopWijzer van meerwaarde heeft als managementinstrument, waarbij hij inzoomt op het onderdeel ruw eiwit in het rantsoen op basis van de bedrijfsgegevens van Te Brake. Waar kun jij als ondernemer winst behalen en waar word je in de praktijk op afgerekend. Hij legt hierbij een verbinding met de KPI's.
 • 13:45 – 14:00 uur: Het bedrijf op en het veld in…..
 • 14:00 – 16:00 uur : Marco Hol, specialist melkvee vanuit het project Koe en Eiwit en daarnaast werkzaam bij ForFarmers vertelt op het erf hoe hij samen met Martijn een plan van aanpak heeft gemaakt om te komen tot een rantsoen van 155 RE? Waar moet je rekening mee houden en wat betekent dat voor:

  • Bemesting
  • Ruwvoer en ruwvoerwinning
  • Rantsoen
  • Weidegang
 • Tijdens de wandeling naar het grasperceel toelichting op het ontstaan en effect van verschillende landschapselementen en biodiversiteit op doelsoorten door een expert.
 • Bezichtiging en toelichting kruidenrijk grasland met toelichting door Rob Geerts, grasland-/vegetatie deskundige bij Wageningen University & Research. Martijn licht toe waar hij in de praktijk tegen aanloopt.
 • 16:00 uur: Afsluitend een hapje en drankje

Meld je hier direct aan

Maak alvast kennis met Martijn en Ursula

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees hier meer over deze ondernemers >>