Pilot evenwichtsbemesting fosfaat

Het doel van de BEP-pilot is om het mogelijk te maken dat bedrijven tot een evenwichtsbemesting te komen op een hoger niveau dan de huidige forfaits mogelijk maken. De pilot loopt tot en met 2017 en wordt gefinancierd door ZuivelNL. Wiebren van Stralen is verantwoordelijk voor dit project.

Opvallend zijn de ruim veertig bedrijven die bij controle afvielen. De belangrijkste redenen daarvoor waren: gegevens in de KringloopWijzers die niet met elkaar klopten of niet in overeenstemming waren met het bemestingsplan, foutmeldingen in de ingestuurde KringloopWijzers of de uitkomst dat er te weinig voordeel met deelname te behalen valt. Met het automatisch inlezen van gegevens kunnen veel fouten bij het invullen van de KringloopWijzers voorkomen worden en kan volgend jaar een groter aantal bedrijven meedoen. En tenslotte vielen ongeveer dertig bedrijven af omdat de pilot vol geboekt was.

Nieuws