Nieuws

PerceelVerdeler nu vrij beschikbaar

Gepubliceerd op
22 februari 2016

Nadat de PerceelVerdeler verschillende keren is getest op de Koeien & Kansen bedrijven is het programma nu beschikbaar voor iedereen. Deze tool kan perceelsgericht een advies geven voor de bemesting van N, P en K. Dit hulpmiddel, dat ontwikkeld is vanuit het project Koeien & Kansen, kan helpen bij het verder optimaliseren van de bemesting.

De bemesting van stikstof en fosfaat is begrensd door gebruiksnormen. Elk bedrijf heeft daardoor een bepaalde hoeveelheid beschikbare mest, een budget. Voor een optimale gewasopbrengst is het noodzakelijk om dit mestbudget zo goed mogelijk te verdelen over de percelen, rekening houdend met verschillen tussen percelen. De PerceelVerdeler produceert op basis van de ingevoerde bedrijfs- en perceelsgegevens een werklijst voor de uitvoering van de bemesting.

Aan de slag met de PerceelVerdeler

Het is aan te bevelen om bij het eerste gebruik van de PerceelVerdeler de toelichting die is opgenomen onder de informatiebuttons goed door te nemen. De PerceelVerdeler draagt optimaal bij aan de bemesting in het komend seizoen als u hem voor de eerste bemesting – dat is dus voor velen in de komende weken- gebruikt.

De PerceelVerdeler is te downloaden via: http://webapplicaties.wur.nl/software/perceelverdeler

Voorbeeld: Overzicht uitdraai PerceelVerdeler
Voorbeeld: Overzicht uitdraai PerceelVerdeler