Nieuws

Perceelsinrichting onder de loep

Gepubliceerd op
23 juni 2014

Deelnemers van het praktijknetwerk 'Draagvlak voor draagkracht' hebben de inrichting van hun percelen kritisch bekeken. Met als doel om langer te kunnen rijden en weiden zonder schade aan de graszode aan te richten. ‘Als je erover gaat nadenken, komen er altijd ideeën ter verbetering boven’, werd gezegd op een bijeenkomst. Uiteraard hoort daar ook de kosten/baten-analyse bij. Maar, wat mag het kosten als de koeien 10 dagen langer buiten kunnen lopen.

Een doorsnee bedrijf is door de jaren heen ontwikkeld, vaak over generaties heen. Dit is te zien aan de gebouwen, maar ook aan de percelen. In de loop der jaren is grond bijgekocht en deze zijn daarna aan de oorspronkelijke percelen ‘gekoppeld’. Een dammetje hier, een duikertje daar en in sommige gevallen kon er zelfs een slootje worden gedempt. Dan is er ook nog het kavelpad, dat als een rij dominostenen naar links, rechts en rechtuit is uitgebreid. Zo ligt er een soort dambord van percelen, die onderling met elkaar zijn verbonden.

Omdat het niet in één keer is ingericht, zijn er onvolkomenheden ingeslopen. Daarom zeggen we vanuit het praktijknetwerk: ‘Ga er eens voor zitten!’ Teken de hele plot eens op een vel papier. Kopieer de tekening 5 keer en teken eens wat varianten in. Let even niet op de kosten, dat komt later aan de orde. Kijk vooral naar:

  • De aansluiting van het erf met het kavelpad (of kavelpaden).
  • De ontsluiting van de percelen voor koeien en machines 
  • De mogelijke rijlijnen in het perceel
  • De variaties in looplijnen voor de koeien
  • De logische ligging van het kavelpad door de percelen

Als het ideale plaatje er ligt, is de volgende stap om te kijken naar de looplijnen van de koeien en de rijlijnen van de trekker. Hieronder twee voorbeelden.

Slim rijden

‘Ik draai nooit om in een perceel bij het uitrijden van mest’, vertelde een deelnemer. ‘Ik start aan de voorkant vanaf het kavelpad en en zorg dat ik meteen weer het pad op kan, zodra ik leeg ben. Ik rij daardoor zelden twee keer op dezelfde plek.’

Slim weiden

‘Ik laat de koeien altijd van achter naar voren grazen’, liet een ander weten. ‘en zorg dat ze vooraan meteen weer op het kavelpad kunnen. Hierdoor voorkom ik vertrappen en kunnen ze bij nat weer nog prima naar buiten’.

Wie heeft een goed idee?

We zouden graag meer willen horen van melkveehouders die ideeën en/of ervaringen hebben met herziene perceelsinrichting in combinatie met slim rijden en slim weiden. Heeft u een goed idee neem contact op met de contactpersoon Teus Verhoeff.