Netwerk

Parkmanagement voor varkensbedrijven in het Markelose Broek

Een kleine groep varkenshouders uit Overijssel is gezamenlijk op zoek gegaan naar een nieuw perspectief voor hun bedrijven in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Het verplaatsen van een varkensbedrijf is tegenwoordig geen eenvoudige opgave.

Naast een groot aantal bedrijfstechnische aspecten speelt ook het vinden van een locatie waar voldoende ruimte is en waar een passende inplaatsing gerealiseerd kan worden. Om het probleem van een ‘passende’ inplaatsing op te pakken werken de varkenshouders aan het idee ‘parkmanagement voor de varkenshouderij’.

Aanpak

De varkenshouders gaan uitwerken op welke wijze ze gezamenlijk de stap naar een nieuwe locatie willen maken. Daarin is ook opgenomen hoe een gezamenlijke mestverwerking opgezet kan worden, waar ook omliggende veehouders in kunnen participeren. Doel is om te komen tot energie neutrale bedrijven, waarbij energie uit mest en mogelijk ook uit zonne-energie van zonnepanelen op de schuren aangewend kan worden om te voorzien in de totale elektriciteitsbehoefte van de bedrijven.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk