Nieuws

Overleg tijdig met loonwerker over onkruidbestrijding bij grasonderzaai

Gepubliceerd op
1 juni 2015

Steeds vaker wordt er gras tussen de rij in maïs gezaaid. Dit gebeurt vaak via tegelijkzaai of door middel van onderzaai. Licht uw loonwerker tijdig in als u grasonderzaai toepast. Bij de keuze van middelen om onkruiden te bestrijden is het belangrijk hier rekening mee te houden.

Meer en meer veehouders zaaien gras tussen de rij in maïs. De twee meest gebruikte toepassingen zijn:

  1. tegelijkzaai, dit is inzaai van Rietzwenkgras voor opkomst  van de maïs;
  2. onderzaai van Italiaans raaigras tussen de maïs als de maïs in het zesde bladstadium is.

Bij bespuiting tegen onkruiden, moet men bij de keuze van middelen rekening houden met deze toepassingen.

Keuze bestrijdingsmiddelen belangrijk

Bij tegelijkzaai van Rietzwenkgras is het noodzakelijk om het gras op het juiste moment op de juiste manier ‘terug te zetten’. Bij onderzaai van Italiaans raaigras is het van belang geen middelen toe te passen die het gras te veel remmen of zelfs bestrijden. Als het goed is, weten loonwerkers exact welke middelen geschikt zijn voor welke situatie. Deze informatie kunt u ook vinden in het Handboek Snijmaïs, onkruidbestrijding. Maar uw loonwerker moet wel op de hoogte zijn van wat u met uw percelen van plan bent. Breng hem hier dan ook tijdig van op de hoogte om onnodige teleurstellingen te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Riemens. Ze is betrokken bij onderzoek naar de effecten van middelen op de ontwikkeling van verschillende vanggewassen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het project ‘Duurzaam bodembeheer in de maïsteelt’.