Netwerk

Opvolging gezocht

Veel bedrijven in de landbouw hebben geen opvolger. Of hebben moeite een opvolger van buiten de familie te vinden. Of hebben moeite opvolging voor meerdere takken op het multifunctionele bedrijf te realiseren.

Reguliere trajecten richten zich vaak op de primaire, agrarische tak, maar de situatie op gemengde en/ of verbrede bedrijven vraagt extra aandacht bij de opvolging. Met name een meer continue aandacht voor opvolging staat centraal. Opvolging door één ondernemer? Tijdelijke opvolging? Door meerdere ondernemers? Het praktijknetwerk heet daarom OPVOLGING GEZOCHT en niet: Opvolger gezocht.

Het doel van het project is:

  • Opvolging te faciliteren voor de deelnemers aan het project.
  • Ondernemers tijdig bewust te maken van het proces van bedrijfsopvolging en de complicaties van opvolging buiten de familie en multifunctionele bedrijven met meerdere takken.
  • Handvatten te bieden aan landbouwondernemers om niet slechts op één moment, maar als een voortdurend proces tijdens je leven als boer met opvolging bezig te zijn.

Aanpak

De aanpak bestaat uit het opstellen van opvolgingsprofielen om instroom en opvolging te kunnen matchen. Het matchen wordt op enkele bedrijven uitgetest. Informatie over opvolging op biologische of gemengde of multifunctionele bedrijven wordt gebundeld en verspreid. Een reeks artikelen onder de titel ‘wordt vervolgd, bedrijfscontinuïteit in de landbouw’ is gestart in tijdschrift Ekoland.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.