Nieuws

Onderzaai in snijmais voor meer organische stof

Gepubliceerd op
7 november 2016

De Koeien & Kansen-deelnemer Pijnenborg-van Kempen zaait al enige jaren in het voorjaar het nagewas tegelijk met de mais in. Dit is een bewuste keuze, aangezien zij de organische stof van de bodem op peil willen houden. Door het gras op tijd te zaaien hopen de ondernemers op een snellere start en ontwikkeling van dit gewas wat moet leiden tot een hogere opbrengst. De weersomstandigheden waren dit jaar niet optimaal.

Dit jaar heeft de maatschap Pijnenburg-Kempen ook een veld aangelegd waarbij zij het gras hebben gezaaid voordat de rijen zich sluiten. Bij een gelijktijdige inzaai moet het ras Proterra als zaaizaad gebruikt worden. Dit ras kan tegen de gewasbeschermingsmiddelen die in de mais gebruikt worden. Bij een latere inzaai is gewoon Italiaans raaigras gebruikt. Een nadeel bij het later inzaaien is dat het oude zaaibed weer wordt opgebroken, waardoor het onkruid opnieuw de kop op kunnen steken.

Kosten van vroeg of later zaaien nagewas

Perceel I € per ha Perceel II € per ha
Zaadtijdstip 2-5-2016 Zaaitijdstip 16-06-2016
Zaaien 42,50 Zaaien en schoffelen 65,00
Zaaizaad 15 kg 74,75 Zaaizaad 42,50
116,75 107,50

Bij gelijktijdig zaaien liggen de kosten op € 116,75 per hectare. De grootste kostenpost is hier het zaaizaad van Proterra van bijna € 75 voor 15 kilo. Bij het zaaien van de groenbemester na het sluiten van de maïs komen de kosten uit op €107,50 per hectare. Het zaaien en schoffelen komt op € 65,- en daarbij komen de kosten van € 42,50 voor 25 kilogram raaigras.   

Het verschil is kosten is nog geen €10,- per hectare. Dit is minimaal. Dus het resultaat qua opbrengsten is uiteindelijk bepalend voor deze ondernemers.  

Grillig groeiseizoen bepalend voor opkomst nagewas

Perceel I: Groenbemester gelijk gezaaid met maïs op 2 mei 2016.
Perceel I: Groenbemester gelijk gezaaid met maïs op 2 mei 2016.
Perceel II: Italiaans raai gezaaid op 16 juni 2016
Perceel II: Italiaans raai gezaaid op 16 juni 2016

Beide percelen hebben extreme omstandigheden gekend op cruciale momenten. Perceel I is “verdroogt” waardoor minder Proterra opgekomen is. Perceel II heeft extreem veel regen gehad met ook wat afspoeling na het zaaien. De snijmais op beide percelen stond er goed voor tot aan de hevige regenval. De extreme regenval heeft de opbrengst met een 20 procent teruggezet.

Perceel I met de Proterra staat er momenteel slecht voor en Perceel II staat er erg goed voor, zoals op de foto's te zien is

De omstandigheden na het zaaien lijken een belangrijke succesfactor. Het is belangrijk dat het gewas een goede start heeft en dus goed opkomt.