Nieuws

Onderwaterdrainage en bodemkwaliteit in de veenweiden

Gepubliceerd op
2 juni 2014

Het Louis Bolk Instituut, Veenweiden Innovatiecentrum, Livestock Research en Alterra onderzochten het effect van onderwaterdrainage op de bodemkwaliteit van veenweiden op zes verschillende proeflocaties verspreid over Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht.

Het onderzoek laat zien dat het effect van onderwaterdrainage op de bodemkwaliteit over het algemeen klein is. Er was een licht negatief effect van onderwaterdrainage op de bruto grasopbrengst maar er zijn indicaties dat de netto grasopbrengst hoger was met onderwaterdrainage. De lagere P-beschikbaarheid en lagere aantallen potwormen gaven een indicatie voor verminderde veenoxidatie door onderwaterdrainage. Verder was de toplaag van de bodem, op het moment van meten, droger bij onderwaterdrainage, waardoor de indringingsweerstand en draagkracht hoger waren, en een groter deel van de regenwormen iets dieper in het profiel zat. Dit is positief voor de benutting van de grasopbrengst maar maakt het foerageren van weidevogels iets moeilijker. Overigens waren in beide behandelingen voldoende regenwormen in de toplaag beschikbaar voor weidevogels.

Lees meer in het V-focusartikel Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden op de site van het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Indicatoren duurzaam bodemgebruik veenweiden’ waarin de relatie tussen managementmaatregelen en bodemkwaliteit wordt onderzocht.