Nieuws

Ondernemer aan zet bij brandpreventie

Gepubliceerd op
2 juni 2014

Een stalbrand heeft enorme gevolgen. Veel omgekomen dieren en een enorme angst die het betreffende gezin ten deel valt. Om de kans op brand te minimaliseren heeft het praktijknetwerk ‘Brandveilige veestallen’ met betrokken partijen een checklist opgesteld om bestaande en nieuwe stallen te beoordelen op brandveiligheid.

Cruciaal is de alertheid van de ondernemer en medewerkers ter plekke. Alertheid van de ondernemer om veilig te werken en zowel bouw- als installatietechnisch de zaken voor elkaar te hebben.

Checklist brandveiligheid

Met de checklist kan een ondernemer (of juist een vreemde) zijn eigen situatie kritisch beoordelen om aan de verbeterpunten te werken. Oorzaken van brand liggen niet in de onwelwillendheid van de ondernemer, maar aan de alertheid op enig moment. Er is door het praktijknetwerk een checklist gemaakt waarmee de brandveiligheid op het bedrijf enorm kan worden verbeterd.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Onderdelen van de checklisten zijn afgestemd met de samenstellers van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Gedeeltelijk overlapt deze met de brandveiligheidsmaatlat. Het eindresultaat is een praktisch hulpmiddel om de kans op brand bij veestallen aanzienlijk te verkleinen. De checklist is te vinden op de website van DLV: www.dlvdier.nl/downloads.