Nieuws

Ondanks hoge kosten bevalt teelt alternatieve gewassen prima

Gepubliceerd op
22 december 2014

Al een aantal jaren teelt de maatschap Pijnenborg–van Kempen alternatieve gewassen. De maatschap is al een paar jaar op zoek naar vervangende teelt van maïs met als inzet meer eiwit, het realiseren van een betere bodemvruchtbaarheid bij het toepassen van vruchtwisseling met een mogelijk derde gewas.

In 2013 heeft deze Koeien& Kansen deelnemer in IJsselsteyn Japanse haver na de oogst van GPS ingezaaid. Dit wordt in deze  regio vooral gezaaid door vollegrondsgroentetelers. Zij doen dit om aaltjes te bestrijden. Het gewas kent een redelijke opbrengst, maar het zaaizaad is erg duur en kan daardoor niet concurreren met snijmaïs of gras.

Opbrengsten alternatieve gewassen zijn bepaald

In dit oogstjaar is gekozen voor GPS (triticale) en Landsberger Gemenge. Dit is een combinatie van inkarnaatklaver, voederwikke, maar ook Westwolds raaigras. De triticale is in juli geoogst en daarna is de Landsberger Gemenge gezaaid. Dit is in september voor de eerste keer weer geoogst. De klaver en de wikke groeiden niet meer door en het Westerwolds raaigras wel weer. Deze is nadien nogmaals geoogst. Het betrof een perceel van 6,4 hectare op zandgrond. Bij de oogst is van elk gewas één wagen gewogen. Op basis hiervan is een redelijk goede benadering van de totale opbrengst gemaakt. In tabel 1 zijn de geschatte opbrengsten van de verschillende gewassen te zien.

Tabel 1 geschatte ha-opbrengsten van GPS, Landsberger Gemenge en Westerwolds raaigras die in 2014 van één perceel zijn geteeld.

Opbrengsten GPS Landsberger Gemenge Westerwolds
Droge stof % 36,6 33 33,8
VEM per kg/ds 827 816 735
OEB per kg/ds -24 74 64
R.E. per kg/ds 80 168 165
R.C. per kg/ds 258 228 220
Kg ds/ha 10.200 4.200 1.500

De geschatte opbrengsten in tabel 1 bedragen in totaal ongeveer 16 ton droge stof per hectare.

Wat opbrengst betreft kan de droge stof de concurrentie met snijmaïs zonder meer aan. Wel te lage VEM/kg droge stof, maar daar staat tegenover dat er meer Ruw Eiwit per kilogram droge stof geoogst is.

Teeltkosten te hoog bij alternatieve gewassen

Tabel 2 totale teeltkosten voor de verschillende teelten van het perceel (6.4 ha) met de combinatieteelt van GPS en Landsberger Gemenge
Kosten GPS (€) Landsberger Gemenge (incl. Westerwold) (€)
Zaai klaarmaken/zaaien 207 1.423
Zaaizaad 637 1.300
Spuiten plus middel 580
Oogsten 1600 2.310
Totaal 3.024 5.033
Zonder de kosten voor mestaanwending liggen de teeltkosten globaal twee keer zo hoog als bij snijmaïs In deze situatie moet er ongeveer € 600,- per hectare toegerekend worden aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hieronder valt de bestrijding van aaltjes en extra aanvoer van organische stof en N aanvoer. Een ander voordeel is de mogelijkheid voor een derde gewas in het kader van gewasdiversificatie en extra punten voor EFA.

Prima gewascombinatie

De gewascombinatie past prima op een melkveebedrijf, is de conclusie van deze Koeien & Kansen deelnemer. Momenteel voert de maatschap de Landsberger Gemenge aan de koeien en dit voldoet erg goed. In de zomer van 2015 is hij van plan GPS bij weidegang aan de koeien te voeren. Het probleem ligt vooral aan de kostenkant. Voor deze teelt moet namelijk twee keer teeltkosten en twee keer oogstkosten in rekening gebracht worden. Wel is het zo dat het perceel van maatschap Pijnenborg- van Kempen op afstand lag en daardoor de oogstkosten mogelijk wat hoger zijn uitgevallen dan op een huisperceel. In dit geval zijn er balen gemaakt.