Nieuws

Omgaan met risico’s op het melkveebedrijf

Gepubliceerd op
19 december 2016

Melkveehouders krijgen vaker te maken met fluctuaties van prijzen. Dit heeft een behoorlijke impact op het inkomen. De sterk wisselende melkprijzen van de afgelopen jaren hebben tot hoge, maar ook zorgwekkend lage inkomens geleid. Reden te meer voor de Koeien & Kansen veehouders om dieper na te denken over deze risico’s, maar ook over een scala aan andere risico’s. Rick Hoksbergen, relatiemanager van Alfa Accountants, hielp hierbij.

In zijn toelichting onderscheidde Hoksbergen drie soorten risico’s. De omgeving, het bedrijf en de ondernemer. Bij de ondernemer valt te denken aan risico’s als arbeidsongeschiktheid of overlijden. Bij omgevingsrisico kun je denken aan fosfaatwetgeving en de maatschappelijke discussie over de waarde en hinder die de melkveehouderij biedt. Bij de bedrijfsrisico’s zijn veeziekten en prijzen aansprekende voorbeelden. Verder bleek dat de impact van risico’s erg bedrijfsafhankelijk is. Een bedrijf met een hoge financiering en een lage kasstroom loopt een veel groter risico met prijsfluctuaties dan een bedrijf met een lage financiering en een hoge kasstroom. Ook de leeftijd van de ondernemer speelt een rol bij risico’s. Jonge mensen kijken vaak anders naar risico’s van arbeidsvraagstukken dan oudere. Jongere mensen ervaren niet snel dat extra arbeid nodig is of dat een arbeidssituatie ‘verzekerd’ moet worden.

Soorten risico’s

In zijn toelichting onderscheidde Hoksbergen drie soorten risico’s. De omgeving, het bedrijf en de ondernemer. Bij de ondernemer valt te denken aan risico’s als arbeidsongeschiktheid of overlijden. Bij omgevingsrisico kun je denken aan fosfaatwetgeving en de maatschappelijke discussie over de waarde en hinder die de melkveehouderij biedt. Bij de bedrijfsrisico’s zijn veeziekten en prijzen aansprekende voorbeelden. Verder bleek dat de impact van risico’s erg bedrijfsafhankelijk is. Een bedrijf met een hoge financiering en een lage kasstroom loopt een veel groter risico met prijsfluctuaties dan een bedrijf met een lage financiering en een hoge kasstroom. Ook de leeftijd van de ondernemer speelt een rol bij risico’s. Jonge mensen kijken vaak anders naar risico’s van arbeidsvraagstukken dan oudere. Jongere mensen ervaren niet snel dat extra arbeid nodig is of dat een arbeidssituatie ‘verzekerd’ moet worden.

Opvangen risico’s

In de discussie met de melkveehouders bleek dat de verschillende veehouders al maatregelen nemen om risico’s op te vangen. Denk aan grondverhuur voor extra overige opbrengsten, teelt van eigen krachtvoer om niet te afhankelijk te zijn van voerprijzen, maar ook het aanleggen van voervoorraden tijdens momenten van financiële ruimte. Onder het mom van ‘de beste raad is voorraad’. Een financiële buffer aanleggen voor slechte economische tijden wordt ook als erg zinvol ervaren, maar ook variabel aflossen en een goede relatie met de bank onderhouden hebben waarde. Een financiële begroting maken, maar ook een begroting maken van de ‘fosfaatsituatie’ helpt om risico’s in beeld te krijgen en vervolgens te beheersen. De ‘politiek’ en de onzekerheid over derogatie worden als grote risico’s voor de toekomst gezien.
Bij afdekken van financiële risico’s wordt vaak gedacht aan het maken van prijsafspraken. ‘Dit is ook effectief, maar wees je er van bewust dat het doel hiervan is om de marge te beschermen, niet om de winst te verhogen’, geeft Hoksbergen aan. ‘Hiermee zijn de diepe prijsdalen op te vangen, maar je kunt het niet continue van de markt winnen’. En deze maatregelen kosten natuurlijk ook geld.

Risico's op een melkveedrijf

De algemene conclusies over risico’s op het melkveebedrijf waren als volgt:

  • Er zijn veel risico’s in het melkveebedrijf. Wees hier alert op, maar laat je er niet door leiden
  • Risico’s verschillen in beperkte mate per bedrijf, maar de impact kan enorm verschillen per bedrijf
  • Maak een inschatting van het risico en de preventiekosten, zodat je bewust een afweging kunt maken
  • Risico’s afdekken kost geld, maar geeft rust en zekerheid. Wat heb je er voor over?