Nieuws

Olifantsgras in balen geperst

Gepubliceerd op
25 juli 2013

Met de eerste oogst van de door de deelnemers geteelde Miscanthus in het vooruitzicht is het netwerk Slaap Zacht op zoek naar opslagmethoden voor het olifantsgras.

Op 22 juli heeft het netwerk in samenwerking met Willy Verstraaten een proef gedaan de Miscanthus in balen te persen. In een baal van 1.20 meter hoog en een diameter van 1.20 meter is gemiddeld 330 kilogram gehakselde Miscanthus geperst.

Het netwerk Slaap Zacht kwam op 22 juli bijeen om onder leiding van netwerkbegeleider Frank Lenssinck de teelt van de Miscanthus te evalueren. De opkomst op de percelen van de deelnemers is zeer divers, zowel tussen als binnen percelen is er verschil in lengte van de Miscanthus en het aantal planten dat opkomt per vierkante meter. Een leerpunt hierbij vanuit het netwerk is dat terug te zien is dat de aanplantperiode cruciaal is voor de groei/opkomst van Miscanthus tijdens het tweede seizoen. De maximale lengte van de Miscanthusplanten loopt nu op tot 1,5 à 2 meter. Rond maart 2014 wordt de eerste oogst van de Miscanthus percelen van de deelnemers verwacht.

Tijdens de bijeenkomst zijn een tweetal percelen bezocht, het perceel van het proefbedrijf in Zegveld en het perceel van deelnemer Bert de Groot. Met name op het perceel van Bert de Groot is de onkruiddruk een belangrijk aandachtspunt, omdat de Miscanthus op dit perceel onder biologische omstandigheden geteeld wordt.

In samenwerking met Willy Verstraaten en Adri Noordijk is de proef met het persen van gehakselde Miscanthus uitgevoerd. De Goweil LT Master pers van Willy Verstraaten perst naast mais ook andere producten als riet en bietenpulp. Miscanthus was met deze machine nog niet geperst, maar na een paar aanpassingen van de pers kon de gehakselde Miscanthus tot balen geperst worden. De gehakselde Miscanthus is afkomstig van CradleCrops en geoogst in april dit jaar. De balen met een hoogte en diameter van 1.20 meter werden in een net en vervolgens in plastic gewikkeld. De balen hadden een gemiddeld gewicht van 330 kilogram. Het persen van gehakselde Miscanthus biedt perspectief voor het beperken van de opslagruimte en transportkosten.

Bekijk het fotoverslag van het persen van de Miscanthus:


Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweiden Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.