Nieuws

Nu mestmonsters opsturen om bemestingswaarde te bepalen

Gepubliceerd op
27 januari 2015

Met een goede bemesting legt u de basis onder een goede ruwvoerproductie. Het is daarbij van belang de bemestende waarde van drijfmest zo goed mogelijk te benutten door in elke snede gras en op elk perceel te bemesten naar gewasbehoefte. Heeft u de mest al bemonsterd om de bemestende waarde van de drijfmest te bepalen? Zo niet, dan is het nu tijd om mestmonsters te nemen en op te sturen.

Let op dat niet alleen totaal stikstof en fosfaat bepaald wordt. Ook de hoeveelheid minerale stikstof en organisch gebonden stikstof is belangrijk. Bij veel minerale stikstof en weinig organisch gebonden stikstof wordt de stikstof snel door gras opgenomen. Bij weinig minerale stikstof en veel organisch gebonden stikstof, komt de stikstof juist langzaam vrij. Daar kunt u rekening mee houden bij bemesten.

Stikstof, fosfaat en kali

Bepaal niet alleen stikstof en fosfaat, maar houdt ook de andere gehaltes in de gaten.  Niet alleen gehaltes van stikstof en fosfaat kunnen fluctueren maar ook die van kali. Op sommige bedrijven is kali in mest al jaren achtereen afgenomen. Op zich geen probleem, maar wel goed om rekening mee te houden bij de bemesting. Kalitekort leidt tot aanzienlijke opbrengstderving. Een te lage kali bemesting is bovendien onnodig, want niets staat u in de weg om kali bij te strooien naar behoefte.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Koos Verloop, koos.verloop@wur.nl of info@beslisboomsnijmais.nl.