Nieuws

Nu aandacht voor bemesting levert beter gras in nazomer

Gepubliceerd op
13 juli 2020

Na het zeer droge voorjaar was de neerslag van de afgelopen weken zeer welkom. Bepalend voor de bemesting is de verwachting voor de rest van de zomer. Extra gras is juist in de droge gebieden welkom. Voldoende bemesten is dan wenselijk. CBGV zet vanuit de Adviesbasis Bemesting een paar tips op een rij.

Na twee droge jaren is het voorjaar van 2020 extreem droog begonnen met vrijwel geen neerslag tussen half maart en begin juni. De neerslag in juni/juli liet grote verschillen per regio zien, maar over het algemeen bleef het erg droog. Dat heeft in veel regio’s de grasgroei gedrukt. De analyse van de voorjaarskuilen laat zien dat het RE-gehalte op een mooi niveau zit met gemiddeld 170 g RE/kg ds met waarschijnlijk grote verschillen tussen regio’s. Voor veel bedrijven is dit een goed moment om een bewuste planning te maken voor de resterende snedes en bemesting dit najaar. Heb je voldoende eiwit voor je winterrantsoen? Wees dan terughoudend met bemesting. Wil je meer eiwit oogsten, bemest dan zeker voldoende.

Vuistregels eiwitgehalte

Er zijn een paar vuistregels om het eiwitgehalte via bemesting en management te beïnvloeden: Per 10 kg meer of minder stikstof per ha verandert het eiwitgehalte:

  • van weidegras zo’n 6 tot 7 g RE/kg drogestof;
  • van een maaisnede 5 tot 6 g RE/kg drogestof.

Verder daalt het eiwitgehalte 3,5 tot 4,5 g RE/kg drogestof voor iedere dag later weiden of maaien.

Hiermee kun je ook in latere snedes bewuster sturen op ruw eiwit voor zowel weide- als maaisnedes.

Gebruik dierlijke mest

Optimaal bemesten begint met een goede inzet van de eigen mest. Probeer zoveel mogelijk in juli uit je mestvoorraad toe te dienen nu de bovengrond nog goed vochtig is. Dat geeft een goed werkresultaat en een hogere stikstofwerking. Voorkom dat in augustus nog veel mest moet worden aangewend met het risico op grote hoeveelheden herfstgras. Beperk de gift tot maximaal 20 m3/ha. Per 10 m3 mest geef je daarmee 10-15 kg werkzame N. Verdun de mest met water (minimaal 1/3 deel water) voor een betere benutting en snellere opname.

Tabel 1.7 op pagina 26 uit Adviesbasis Bemesting

 

Houd rekening met de weersomstandigheden

Verwacht je een droge periode waardoor de grasgroei tegen kan gaan vallen, kort dan de N-gift voor de eerstvolgende snede met 25%. Houd daarbij rekening met de nawerking uit eerder gegeven mest (6-12 kg N/ha afhankelijk van gift en samenstelling) en natuurlijk ook met het stikstof leverend vermogen (NLV) van de percelen. Vooral op humeuze gronden kan veel stikstof beschikbaar komen in de nazomer.

Bij voldoende neerslag kan een zeer groeizame augustus volgen. Dat betekent mogelijk een extra snede. Van belang is dat elke snede tot half september wordt bemest. Dat houdt de groei erin en houd het gras smakelijk.

Kalium of natrium

Hoofdstuk 2 van de Adviesbasis Bemesting geeft in detail antwoord over de N-bemesting voor je specifieke situatie. Ook of er nog een kalium- of natriumbemesting nodig is. Natrium kan zorgen voor smakelijker weidegras.