Nieuws

Nieuwe versie van de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
23 juli 2015

De KringloopWijzer is in de loop van 2015 licht aangepast en verbeterd. Vooral de uitvoer van de KringloopWijzer is aangepast, op verzoek van gebruikers. Om meer inzicht te geven in het resultaat. Daarnaast zijn de referentiewaarden van LEI-BIN geactualiseerd. De nieuwste versie is te downloaden.

Deze nieuwe versie is nu te downloaden op de site van www.mijnkringloopwijzer.nl

Uitvoer aangepast

De ontwikkelaars van de KringloopWijzer hebben regelmatig contact met gebruikers van de KringloopWijzer. Hierbij komen dan ook suggesties om de uitvoer nog meer te laten aansluiten bij de wensen zodat gebruikers meer informatie hebben en het resultaat beter kunnen interpreteren. In de nieuwe versie van de KringloopWijzer is onder andere de ‘kengetallenpagina’ aangepast. Het eventuele BEX en/of  BEP-voordeel (in %) is nu direct zichtbaar en kengetallen als ammoniakemissie en broeikasgassen zijn naar onderen verhuisd. Zie onderstaand voorbeeldscherm. Bovendien zijn op deze pagina resultaten van meerdere jaren naast elkaar te zien, om de ontwikkeling door de jaren heen te zien. Ook op de uitvoerpagina ‘voeding’ zijn nu resultaten van meerdere jaren naast elkaar te zien.

Verder is de rapportage mogelijkheid nu volledig flexibel gemaakt. De gebruiker kan zelf kiezen welk uitvoerpagina’s in het rapport komen. Ook zijn de referentiewaarden (LEI-BIN in onderstaand overzicht) geactualiseerd. De referentiegroep, met gegevens van de jaren 2011, 2012 en 2013, past nu nog beter bij het ingevoerde bedrijf.

Overzicht KringloopWijzer
Overzicht KringloopWijzer

Berekening

In de berekeningen zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Het gaat hierbij om forfaitaire excretienormen, verteringscoëfficiënten en emissies van ammoniak en broeikasgassen. Deze zijn aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten.