Nieuws

Nieuwe versie Handboek Snijmaïs online

Gepubliceerd op
11 februari 2014

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met nieuwe kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. Zo is het bemestingsadvies aangepast aan de nieuwe normen en is het hoofdstuk onkruidbestrijding geactualiseerd.

Verder is nieuwe kennis toegevoegd over de schimmelziekte ‘maïskopbrand’ en over preventie en bestrijding van bladvlekkenziekte. Uiteraard is ook de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst inclusief toelichting toegevoegd en is informatie op gebied van economie geactualiseerd.

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR actualiseren het handboek jaarlijks. Productschap Zuivel financiert dit werk.

Gratis downloaden

Het handboek is te raadplegen via de website www.handboeksnijmais.nl.