Nieuws

Nieuwe veldbonen rassen veelbelovend

Gepubliceerd op
19 oktober 2012

De eerste opbrengsten van de proefvelden van het praktijknetwerk Eiwitrijk voeren van eigen bodem zijn bekend. De nieuwe veldbonenrassen Pyramid en Imposa geven duidelijk hogere opbrengsten dan het 'oude' ras Nile.

veldbonen2.jpg

Het aantal kilo’s per hectare lijkt bij het proefveld met Pyramid nog iets hoger te zijn dan bij het veld met Imposa, dat grotere bonen levert met meer eiwit. In het verslag Opbrengst veldbonen demo Strijen en de demo in Moerdijk zijn de opbrengsten van de diverse rassen weergegeven. In de proefopzet is gevarieerd met ras, zaaidichtheid, rijafstand en bemesting.

Bemestingsproef

De firma Van Iperen voert de bemestingsproef uit in Strijen. Kees Timmers, specialist akkerbouw- en volle grond: “De bemestingsproef laat in de opbrengst weinig verschil zien. Wel zagen we met een startgift aan de basis dat de bonen sneller ontwikkelden, de peulzetting was mooier en gelijkmatiger. De zaaizaad hoeveelheid lijkt in Strijen een grotere invloed op opbrengst te hebben. Gemiddeld wordt de hoogste opbrengst behaald wanneer 125 kg zaaizaad gebruikt wordt.”

Ontwikkeling in veredeling

Vincent Coolbergen van de firma Limagrain, één van de samenwerkende partners binnen het praktijknetwerk, licht de ontwikkeling in de veredeling toe: “We richten ons met name op opbrengstpotentie met daarbij behoud en liefst verbetering van de ziekteresistenties. Ook zijn de stevigheid van het gewas, voldoende vroegrijpheid en de strolengte van groot belang. Als de resistenties voor de verschillende ziekten en bovengenoemde landbouwkundige eigenschappen voldoen, kan een ras met een hogere opbrengst iets toevoegen aan het bestaande assortiment.” Voor de toepassing in de veehouderij worden potentiële rassen ook beoordeeld op de verschillende inhoudstoffen, waar per afnemer of bestemming verschillende eisen aan worden gesteld. Voor de korte termijn ligt de grootste uitdaging in het verhogen van de opbrengst om daarmee de concurrentie met de graangewassen in het Nederlandse bouwplan aan te kunnen. “Hier hebben we als kweekbedrijf nog een moeilijke route te bewandelen”. Binnen het netwerk wordt het komende jaar aandacht besteedt aan het effect van de vervoedering van veldbonen op de samenstelling van de melk aldus Janneke Straver van DLV, projectleider van het project.

Eigen eiwitteelt

Agrifirm Plant begeleidt de teelt van het proefveld in Moerdijk en bij de netwerkdeelnemers in Brabant. Erik Hoogerduijn, specialist akkerbouw heeft de netwerkdeelnemers diverse tips gegeven. De meest belangrijke tips zijn:

  • zorg voor een goede zaaibedbereiding
  • bestrijd onkruid en plagen op het juiste moment

René Boeren en Joris Buijs, melkveehouders uit Ettenleur zijn ook dit jaar weer fanatiek met de teelt van veldbonen aan de slag gegaan. René heeft veel gehad aan een juiste zaaibedbereiding. Tijdens de veldbijeenkomst was mooi te zien dat de veldbonen zich heel goed ontwikkelden qua groei en aantal bloemen per plant.

Joris Buijs heeft al jarenlang ervaring met de veldbonenteelt: ”Ik heb dit jaar een rijkuil gemaakt van circa 0,5 meter hoog van een mengsel van tarwe en veldbonen. Doordat ik voer met een voermengwagen kan ik het product zo eenvoudig mengen met tarwegistconcentraat, bierbostel en MKS. Door het voeren van deze producten heb ik geen krachtvoer nodig, en slaag ik er wel in om een productie van 9.500 – 10.000 kilo melk bij mijn koeien te realiseren. Met de hogere opbrengsten van de nieuwe rassen in het vooruitzicht kunnen we de concurrentie met graangewassen in het Nederlandse bouwplan steeds beter aan.”

Melkveehouders Jos Pijs en Jurgen Klep uit Ettenleur, volgen de teelt met veel belangstelling, alhoewel de teelt op dit moment niet in hun bedrijfsvoering past. Jurgen Klep: “Ik ben dan ook heel blij dat Marcel Verkooijen, akkerbouwer in Moerdijk, de veldbonen voor mij wil telen. We kunnen als veehouders nog veel leren van de akkerbouwmatige kijk op telen van gewassen voor de toepassing binnen de veehouderij. “

Belangstelling voor de teelt

De interesse voor het zelf telen van eiwitrijke gewassen stijgt. Veldbonen worden gezien als een mogelijk alternatief voor onder andere de teelt van soja in Zuid-Amerika. In het blad Stal&Akker en in de Veeteelt van september verschenen artikelen over het praktijknetwerk.