Netwerk

Nieuwe Natuurlijke Business

Het einddoel van dit project is geld verdienen met het beheren van natuur. En daarbij de kansen pakken die er zijn. Niet te eng denken, maar juist breed om daardoor ook nieuwe business te kunnen ontwikkelen. Het business model dat we willen ontwikkelen kan dan tevens als voorbeeld dienen voor andere te ontwikkelen natuurgebieden elders.

Ons voornemen is om op termijn met de Natuurcooperatie minimaal 500 hectare natuurgrond in de Krimpenerwaard te beheren met minimaal 30 deelnemers. Er zijn dan ook minimaal 30 contracten gesloten tussen de Natuurcooperatie en de betrokken deelnemers. We willen een goed totaal business model hebben voor het moment dat er zich nieuwe kansen voordoen en zelf ook nieuwe markten ontwikkelen. Wij verwachten voor ons veel kansen nu er zoveel bezuinigingen zijn bij de overheid voor natuur en natuurbeheer.

Hiervoor hebben we kennis nodig over hoe dit business model goed is in te richten en te organiseren, en wat het beste business model is. We hebben daarbij ook een systeem nodig van certificering en borging van onze leden, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we hoogwaardig natuurbeheer kunnen aanbieden aan onze afnemers (bijvoorbeeld de provincie of ZHL). De ervaringen vanuit agrarisch natuurbeheer willen we hiervoor gaan ombouwen naar onze situatie met behulp van ANV Krimpenerwaard en Veelzijdig Boerenland. Omdat we de eerste zijn, zijn er ook veel ogen op ons gericht en kunnen we ons geen knoeiwerk veroorloven.

Als laatste hebben we ook een robuust systeem nodig van toedeling van grond. Dit om te voorkomen dat er ruzie gaat ontstaan tussen de leden van de coƶperatie onderling. Dan zijn we immers in een klap alle voordelen van samenwerking kwijt. We willen samen met Veelzijdig Boerenland en het LEI onderzoeken wat daarvoor een goed systeem kan zijn. We willen daar o.a. kennis van kavelruil voor gaan betrekken. Het laatst waar we op zitten te wachten is op mensen die ruzie krijgen om een stuk grond. De toedeling moet daarom transparant zijn en het liefst onafhankelijk.

Aanpak

We willen aan de slag als natuurcooperatie om grootschalig natuur te gaan beheren. Deze aanpak is compleet nieuw. Dit zorgt ervoor dat mensen aarzelen omdat ze het niet kennen. We hebben gemerkt dat ook de overheid eraan twijfelt of melkveehouders dit in gezamenlijkheid op kunnen pakken.

Om te borgen dat we niet in de bestaande ideeen blijven hangen hebben we een creativiteitssessie in gedachten waar juist ook mensen van buiten de sector aan mee doen. Dit om denkkracht hoger uit de keten te gebruiken, maar ook van buiten de sector. Om dit beeldend te kunnen vastleggen willen we hier tekeningen van laten maken. Die we verder in onze communicatie weer gaan gebruiken. Hier is op melkveeproefbedrijf Zegveld kortgeleden ook succesvol gebruik van gemaakt voor een ander onderwerp.

Wij denken ook dat de aarzeling bij potentiele opdrachtgevers met deze aanpak ook goed op te lossen is. De combinatie van deskundigheid die we daarvoor bij elkaar hebben gehaald kan daar zeker voor zorgen. Allen hebben op hun eigen vakgebied bewezen deskundig te zijn.

Het vastleggen en verspreiden van de kennis zal ervoor zorgen dat partijen met dezelfde ambitie na ons niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, maar voort kunnen borduren op onze inspanningen.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google op de titel van het netwerk.