Nieuws

Nieuwe KWIN Veehouderij beschikbaar

Gepubliceerd op
9 augustus 2012

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN-Veehouderij) is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research.

De nieuwe uitgave bevat actuele statistische prijsinformatie van bedrijven in de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. Daarnaast worden recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven. Nieuw in deze uitgave is de beschrijving van de investeringen en jaarkosten van alle emissie reducerende stalsystemen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV).