Nieuws

Nieuwe KringloopWijzer breder toepasbaar

Gepubliceerd op
23 februari 2015

Vanaf 20 februari 2015 is de allernieuwste versie van de KringloopWijzer beschikbaar. Deze KringloopWijzer kan nu echt rekenen met de neventakken akkerbouw, varkenshouderij en pluimveehouderij. Daarnaast zijn nog een aantal andere aanpassingen gedaan om de KringloopWijzer nog breder toepasbaar te maken.

Vanaf januari 2015 was het al mogelijk om de neventakken in te voeren in het invoerscherm van de KringloopWijzer. De nieuwste versie is te downloaden vanaf de site. Nu kunnen de milieuprestaties van deze melkveebedrijven met neventakken ook met de KringloopWijzer doorgerekend worden. Deze nieuwste versie in te downladen van de site.

Het gaat hierbij om de neventakken zoals granen, bieten, aardappelen, zeugen, vleesvarkens, leghennen en vleeskuikens. In de versie van januari was de benodigde invoer al gereed. Nu kan er met deze gegevens een correcte berekening gemaakt worden. De gemaakte invoersets in de periode januari tot en met 20 februari 2015 hoeven nu alleen maar ingeladen te worden in het systeem. En de KringloopWijzer rekent dan de milieuresultaten over 2014 voor deze bedrijven door. 

Daarnaast zijn in deze versie ook de referentiewaarden, vanuit het LEI-BIN, geüpdatet. Dit is inclusief de referentiewaarden van de neventakken.

Extra verbeteringen

Een andere wijziging heeft te maken met het gebruik van compost op het bedrijf. Aanvoer en voorraden van compost moeten in het scherm ‘organische mest’ ingevoerd worden op dezelfde plek als vaste mest van graasdieren. Hiervoor is gekozen aangezien de eigenschappen van compost het meest overeenkomen met de eigenschappen van vaste mest van graasdieren. De toediening van compost wordt wel apart opgegeven. Voor akkerbouw bij het invoerscherm "Neventakken-Akkerbouw" en voor snijmaïs bij het invoerscherm ''Organische mest".

Uitzonderingssituaties

Een andere aanpassing van de KringloopWijzer gaat over uitzonderingssituaties voor de derogatie in 2014. In een aantal (goedgekeurde) gevallen kunnen melkveebedrijven in 2014 toch derogatie krijgen, indien zij minder dan 80 procent grasland in het bouwplan hebben en/of fosfaatkunstmest gebruiken.

Meer toelichtigen binnen KringloopWijzer

Daarnaast zijn er weer enkele toelichtingen toegevoegd bij de invoervelden. Hierdoor kan vanuit de KringloopWijzer extra inhoudelijke informatie worden getoond. Via de knop (FAQ) wordt direct contact gelegd met de plek op de website waar de ‘veel gestelde vragen’ (FAQ) staan. Op deze manier kan de gebruiker tijdens het invullen direct informatie opvragen als hij twijfelt over de invoer of een bepaalde werkwijze.