Nieuws

Nieuwe kennis over meten grasvoorraad en grasgroei

Gepubliceerd op
24 maart 2016

Om grasland goed te kunnen managen heeft de veehouder actuele informatie nodig over de hoeveelheid gras op zijn percelen (grasvoorraad) en de grasgroei. Melkveehouders in Amazing Grazing hebben ervaring opgedaan met grashoogtemeters en het bijhouden van de grasvoorraad in een Feedwedge. Ook is kennis over gras gedeeld in een grasgroeimeetnet. De kennis van melkveehouders, onderwijs en adviseurs is samengevat in een e-book.

Grashoogtemeters

Om graslandbeheer en in het bijzonder beweiding goed te managen is het meten van grasopbrengst de belangrijkste eerste stap. Door het meten van de grashoogte wordt de grasopbrengst en grasgroei geschat. In het project Amazing Grazing hebben melkveehouders ook grashoogtemeters uit het buitenland gebruikt. De formules van deze meters zijn echter gebaseerd op metingen in het buitenland. In dit onderzoek is een formule (ijklijn) afgeleid voor de Nederlandse situatie. Deze geeft een inschatting van de beschikbare drogestofopbrengst bij verschillende grashoogten voor zowel de piepschuimmeter als de buitenlandse meters.

Grasgroeimeetnet

Een grasgroeimeetnet is opgezet om data van verschillende regio’s in Nederland te delen over grasgroei, graskwaliteit en bodemtemperatuur. Deze data kunnen als referentie dienen voor melkveehouders die zelf ook beweiden.

Feedwedge

De Feedwedge is een handig hulpmiddel om de grasvoorraad bij te houden en deze te vergelijken met de grasbehoefte. Daarmee krijg je een overzicht welke percelen begraasd en gemaaid moeten worden. Het is handig bij omweiden. Voor standweiden is een apart hulpmiddel.

Amazing Grazing is uitgevoerd in opdracht van Duurzame Zuivelketen en gefinancierd door ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken.
Meer informatie

In het e-book ‘Management by Measurement (meten is weten)’ staan veel ervaringen van melkveehouders en adviseurs, onderzoeksresultaten, verwijzingen naar filmpjes en rapporten.

Contactpersoon: Marcia Stienezen