Netwerk

Netwerk Cockpit voor management in de vleesvarkenshouderij

Het doel van het netwerk is het ontwikkelen van een cockpitprogramma voor de gangbare vleesvarkenshouderij om diverse parameters te monitoren en tijdens de ronde bij te kunnen sturen, om zo meer marge te genereren.

Door de cijfers vanuit de monitoring van groei, voer en water gekoppeld beschikbaar te laten komen in het cockpitprogramma, heeft de ondernemer handvatten om tijdens de ronde te sturen op kwaliteit. Een dergelijk programma biedt meerwaarde voor de vleesvarkenssector en vergroot de efficiëntie binnen het productieproces, omdat dagelijks kan worden ingespeeld op de actualiteiten en op het daadwerkelijke resultaat. De vleesvarkenshouder kan gericht sturen en zo tegemoet komen aan de behoeften van het varken. Door zicht te hebben op zijn managementcijfers is de ondernemer beter in staat om de gezondheid van zijn dieren door zijn management in stand houden om zo te streven naar het verminderen van antibioticagebruik. Om de genoemde doelstelling te behalen zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • Automatisering
    Inventariseren van bruikbare monitoringstechnieken rondom de parameters groei, voeding en water. Benoemen van ontbrekende monitoringstools. Eventueel ontwikkelen van ontbrekende monitoringstools. Realiseren van een digitale omgeving, waar groei, voeding en water op basis van de monitoringstools samenkomen en worden omgezet in analyseerbare informatie.
  • Management
    Monitoren van groei (en voeding en water) om dips te minimaliseren. Kunnen bijsturen op kwaliteit en gezondheid tijdens de ronde door de benutting van actuele cijfers. Beter resultaat (zowel technisch als financieel) kunnen behalen door te sturen. Effectiviteit in het productieproces.
  • Communicatie
    Netwerk fungeert als pilot en is zo voorloper in het digitaal clusteren en benutten van analyseerbare managementinformatie, het netwerk draagt dit uit aan de sector

Aanpak

Het samenwerkingsverband bestaat uit een aantal ondernemers, die actief willen inzetten op de ontwikkeling van een cockpitprogramma, waarin managementcijfers samenkomen. Het project wordt opgeknipt in een aantal fases. Om een cockpitprogramma te kunnen ontwikkelen, moeten de benodigde parameters gemonitord kunnen worden. In de eerste fase zal de focus dan ook liggen op het ontwikkelen van een monitoringstool voor de parameter groei. Na fase 1 zal dan ook een Go/no go moment plaatsvinden op basis van de beschikbaarheid van de monitoringstool voor groei. Wanneer het project voortgezet wordt, zullen in fase 2 geschikte monitoringstools voor voeding en water verzameld worden. In fase 3 worden de cijfers gekoppeld en komt het cockpitprogramma tot stand. In dezelfde fase staat het werken met dit programma en het “fine tunen” van het programma centraal.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google de titel van het netwerk