Nieuws

Netwerk bezoekt droger

Gepubliceerd op
10 december 2013

Het netwerk “Mestafzet op de korrel” heeft op donderdag 21 november jl. de vergister van Pieter Smits in Wilbertoord bezocht. Op deze locatie is een droger geïnstalleerd die het digestaat scheidt in een dikke en dunne fractie. Het digestaat wordt, na vergisting, met gebruikmaking van de warmte van de vergister gedroogd met behulp van banden. De lucht wordt gezuiverd met een gecombineerde luchtwasser.

Doel van dit netwerk is om een procedé te ontwikkelen voor de productie van mestkorrels, af te zetten in het buitenland. Deze strategie sluit aan bij de aangekondigde wetgeving, waarbij er een mestverwerkingsplicht geldt voor een deel van het mestoverschot.

Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in het mestbeleid.

Meerdere deelnemers aan het netwerk oriënteren zich op het verwerken / drogen van digestaat na vergisting. De heer Rijnen is op dit moment een droger aan bouwen.

In de fotoreportage een korte impressie van de drooginstallatie op het bedrijf van Smits